Archive for

research dataNovember 7, 2019

World Digital Preservation Day 2019

By Petra Ploeg

Today is World Digital Preservation Day. The aim of World Digital Preservation Day is to create greater awareness of digital preservation. This day is celebrated on the first Thursday of every November. This year’s theme is ‘At-Risk Digital Materials’.

Today, Tilburg University emphasizes the importance for the long-term preservation of research data and calls on researchers to deposit their data in the data archive DataverseNL at the end of their research. How you can do that is explained on the flyer Your 7 Steps to Sustainable Data. (example below).

A4 flyer sustainable data-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunch meeting on preserving and sharing data

The Research Data Office (RDO) organizes on December 12 a lunch meeting on preserving and sharing data.

The RDO can help you with research data management. RDO is the virtual one-stop shop for researchers and Schools for all questions about research data management.

We offer support and advice on:

 • Managing, storing and preserving research data.
 • Research data managements plans for funding proposals.
 • Issues related to the university’s Research Data Management Regulations.
 • Processing personal data in research data.

World Digital Preservation Day organizes also festivities in the Netherlands.


October 22, 2019

Two and a half years of Research Data Office

By Petra Ploeg

On October 17, the Research Data Office (RDO) existed for two and a half years. It was established on May 17, 2017 to support the implementation of the university Research Data Management Regulations. Through a virtual desk, training courses and information materials, the RDO supports researchers on the important theme of responsible handling of research data. What has happened in the last 2.5 years and what are the plans for the coming years?

Virtual desk

Researchers can use the email address researchdataoffice@tilburguniversity.edu (or rdo@tilburguniversity.edu for short) to ask questions about how to handle research data. Since the start in 2017, more than 250 questions from researchers and research supporter staff have been answered. The number of questions doubles every year. In terms of subjects, the questions can be divided into three groups:

 • questions about data management plans;
 • questions about data storage during the research;
 • questions about personal data in datasets, encryption and questions about legal issues.

Many questions are dealt with directly by the RDO itself. It also happens that advice is sought or the request is forwarded to, for example, the data representatives, IT Support, IT Back Office, Legal Affairs or the Data Protection Officer.

Training sessions and lunch meetings

For PhD candidates and other researchers, the Research Data Office organizes introductory training courses and lunch meetings. Guest speakers who are experts in a particular area, such as security or the GDPR, are regularly invited to the lunch meetings. The program for 2019/2020 can be found on the intranet. The RDO also holds information meetings on, for example, the institutional data repository Dataverse at research group meetings.

Implementation of the Research Data Management Regulations

The Research Data Management Regulations entered into force on January 1, 2018. There were two rounds of consultations with the Schools, during which wishes and needs were recorded and an implementation plan was drawn up. The Schools have started to draw up School regulations in addition to the Research Data Management Regulations.

At the beginning of 2019, the Research IT project was started. Aim of this project is optimally aligning the IT infrastructure with the research data life cycle. In the second half of 2019, a pilot will start with the Research Drive storage facility and a list of ‘GDPR-approved’ research tools will be put online. Part of the Research IT project as well is the digitization of the integrated ethics, data management, and GDPR form.

Building knowledge and expertise

The Research Data Office has regular meetings with many support units. In this way, knowledge is built up and exchanged about the storage and management of research data. There is also national cooperation via the National Coordination Point for Research Data Management (LCRDM), the IT cooperative for education and research (SURF), and the national university working group on Research Data. This has resulted in a number of products:

Wishes for the future

The RDO wants to deepen the training courses available in the coming period. Hopefully, the portal for Research Data Management will be elaborated next year. In addition, the RDO will start collecting best practices from Tilburg University researchers in the field of research data management and share these with the university community so that others can benefit from their experiences.

Want to know more?

Go to https://www.tilburguniversity.edu/rdo or mail us (rdo@tilburguniversity.edu). You can also subscribe to the Research Data Management mailing list to stay up to date with the latest news.

The Research Data Office is part of the Library Research Support unit and is staffed by Hanneke Teunissen and Petra Ploeg.

 


October 22, 2019

Tweeënhalf jaar Research Data Office

By Petra Ploeg

Op 17 oktober jl. bestond het Research Data Office (RDO) tweeënhalf jaar. Het is opgericht op 17 mei 2017 om de implementatie van de universitaire regeling onderzoeksdatamanagement te ondersteunen. Via een virtueel loket, trainingen en voorlichtingsmaterialen ondersteunt het RDO onderzoekers bij het zo belangrijke thema van zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksdata. Wat is er de afgelopen 2,5 jaar gebeurd en wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Virtueel loket

Via het e-mailadres researchdataoffice@tilburguniversity.edu (of kortweg rdo@tilburguniversity.edu) kunnen onderzoekers vragen stellen over het omgaan met onderzoeksdata. Sinds de start in 2017 zijn er ruim 250 vragen van onderzoekers en onderzoeksondersteuners beantwoord. Het aantal vragen verdubbelt jaarlijks. Qua onderwerpen vallen de vragen in drie groepen uiteen:

 • vragen over datamanagementplannen;
 • vragen over dataopslag tijdens het onderzoek;
 • vragen over persoonsgegevens in datasets, encryptie en meer juridische georiënteerde vragen.

Veel vragen handelt het RDO direct zelf af. Ook komt het voor dat advies wordt ingewonnen of de vraag wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de data representatives, IT Support, IT Backoffice, Legal Affairs of de Functionaris Gegegevensbescherming.

Trainingen en lunchbijeenkomsten

Voor PhD-kandidaten en andere onderzoekers organiseert het Research Data Office introductietrainingen en lunchbijeenkomsten. Voor de lunchbijeenkomsten worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die expert zijn op een bepaald gebied, bijvoorbeeld security of de AVG. Het programma voor 2019/2020 is te vinden op intranet. Ook geeft het RDO vaak voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld de institutionele data repository Dataverse bij bijeenkomsten van onderzoeksgroepen.

Implementatie regeling Onderzoeksdatamanagement

De regeling Onderzoeksdatamanagement is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Er zijn twee consultatierondes langs de faculteiten geweest waarbij wensen en behoeften zijn vastgelegd en een implementatieplan uitgestippeld. De faculteiten zijn aan de slag gegaan met het opstellen van facultaire regelingen aanvullend op de regeling Onderzoeksdatamanagement.

Sinds begin 2019 is het Research IT-project van start gegaan dat in deelprojecten de IT-infrastructuur zo optimaal mogelijk gaat afstemmen op de ‘research data life cycle’. Binnenkort start een pilot met de opslagvoorziening Research Drive en er komt een lijst ‘AVG-goedgekeurde’ onderzoekstools online te staan. Deel van het Research IT-project is ook de digitalisering van het het geïntegreerde formulier ethiek, datamanagement en AVG.

Bundelen kennis en expertise

Het RDO heeft met veel support-afdelingen regelmatig overleg. Op deze manier vindt kennisopbouw en -uitwisseling plaats over opslag en beheer van onderzoeksdata. Ook wordt er landelijk samengewerkt via het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, SURF en de landelijke universitaire werkgroep Research Data. Dit heeft aan producten onder meer opgeleverd:

Wensen voor de toekomst

Het RDO wil de komende periode verdieping aanbrengen in het trainingsaanbod. Ook komt er volgend jaar hopelijk een uitgebreidere portal Research Data Management. Daarnaast gaat het RDO ‘best practices’ verzamelen van Tilburgse onderzoekers op het gebied van onderzoeksdatamanagement en delen met de universitaire gemeenschap zodat anderen van hun ervaringen profijt kunnen hebben.

Meer weten?

Ga naar https://www.tilburguniversity.edu/rdo of mail ons (rdo@tilburguniversity.edu). Je kunt je ook abonneren op de mailingslijst Research Data Management om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Het Research Data Office is ondergebracht bij de afdeling Library Research Support en wordt bemenst door Hanneke Teunissen en Petra Ploeg.


September 12, 2019

Training & lunch meetings on research data management

By Petra Ploeg

In the academic year 2019/2020 a new series of Lunch Meetings on research data management will take place. Also an introductory training for PhD candidates will be organized on November 12, 2019 and on May 14, 2020.

Target group: PhD students and (senior) researchers of Tilburg University.

Training ‘Introduction to Research Data Management’

By the Research Data Office and data representative Pam Dupont. Time: 2 to 4 pm (tentative). Location: lecture room L 104.

- November 12, 2019

- May 14, 2020

Lunch Meetings

By the Research Data Office and various guest speakers. Time: 12 to 1 pm. Location: lecture room L 104.

- October 7, 2019 – Data security

- December 12, 2019 – Preserving and sharing data

- January 21, 2020 – Data management planning

- February 13, 2020 – Data storage during research

- March 10, 2020 – Privacy and research data (GDPR)

- April 16, 2020 – tentative

- June 16, 2020 – tentative

Practical information

- Target group: PhD candidates & (senior) researchers of Tilburg University

- Attendance is free of charge, however registration is required

- Registration: please sign up by e-mailing The Research Data Office at rdo@tilburguniversity.edu

- Lunch is included

- Language: English

Research Data Office (RDO)

The Research Data Office (RDO) is the virtual one-stop shop for researchers and Schools for all questions about research data management. The RDO offers support and advice on managing, storing and preserving research data, research data management plans, and processing personal data in research data. The RDO organizes workshops and Lunch Meetings on research data management on a regular basis. Go to www.tilburguniversity.edu/rdo for more information.

Sign up for our mailing list to stay updated on news, insights and events on research data management at Tilburg University.

 

 

 


May 8, 2019

Tips for writing a data management plan

By Petra Ploeg

Since the Research Data Management regulations came into force in 2018, researchers are asked to draw up a data management plan before the start of their research. The Research Data Office (RDO) provides a manual full of tips on how to draw up such a plan and how to address the different topics.

<<Download the manual>>

Training on May 14

On Tuesday May 14, the RDO is also organizing the training course “Introduction to Research Data Management” for researchers.

In the training we will use the CESSDA checklist for data management planning, part of the CESSDA Data Management Expert Guide. You can view and download the checklist as pdf (CESSDA, 2018a) or editable form (CESSDA, 2018b), and keep them as a reference while you are attending the training.


January 8, 2019

Your 7 Steps to Sustainable Data

By Petra Ploeg

Are you looking for sustainable storage of your research data? With DataverseNL, the online archiving system for Tilburg University, you can save your data in a secure and future-proof manner.

Click on the image to enlarge.

A4 flyer sustainable data-1


November 29, 2018

Researchers about TiU Dataverse

By Petra Ploeg

WDPD-English-Landscape-RGB

 

Today, November 29, is World Digital Preservation Day. Tilburg University puts four online data archives in the spotlight that are committed to sustainable research data: CoreTrustSeal-logo-150px

All these four research data archives (or often called repositories) meet the worldwide CoreTrustSeal quality mark or its earlier version, Data Seal of Approval.

LIS Research Support manages the research data repository Tilburg University (TiU) Dataverse. Two researchers on how they use TiU Dataverse:

Mark Brandt, researcher at the Department of Social Psychology

profile picture Mark BrandtThe Department of Social Psychology at the Tilburg School of Social and Behavioral Sciences was the first Department to use TiU Dataverse as an integral part of the Department’s data policy.

Associate Professor Mark Brandt is member of the Department’s Data Committee. One of the accomplished tasks of the Committee was to facilitate and reward good research practices. He is an inspiring advocate for institutionalizing solid science over the years:

” ‘If you build it, they will come’ is a famous line from the American movie Field of Dreams. The “it” refers to a baseball field and the “they” refers to ghosts of baseball players, but it applies equally well to our use of Dataverse. Many people thought that consistent storage of scientific data was unrealistic (just like ghosts), but it turns out that if you build it, people will use it.”

In the last year, there has been a strong increase in the submission of data sets. Researchers often choose for an online data repository because it is required by research funders, academic journals, or the institutional data policy. But more and more researchers are also seeing the benefits of storing their research data in a sustainable manner.

Lisanne Huis in ‘t Veld, researcher at the Department Cognitive Science and Artificial Intelligence

profile picture Lisanne Huis in t VeldTilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) also made Dataverse part of the School’s data policy, but different than the Department of Social Psychology researchers deposit their own datasets.

Veni laureate Lisanne Huis in ‘t Veld is associated with the department Cognitive Science and Artificial Intelligence at TSHD. She is also senior postdoc researcher at the department of Donor Studies at Sanquin Research. Writing her data management plan for NWO she chose to deposit her data sets in TiU Dataverse at the end of her research project:

“Writing the DMP forced me to think carefully about the type of data I was going to collect during my project, and how I should store the different types of complex data in such a way that they can be reused by other researchers. As the main research technique (Infrared Thermal Imaging) is novel and potentially privacy sensitive, I need to store it at a safe location and in several formats each with a different level of accessibility. Additionally, the data will take up a lot of space and requires detailed metadata to be of use.”

Whatever procedure is used, the Research Data Office is available to support researchers with the depositing of their data sets. Website www.tilburguniversity.edu/rdo, email rdo@tilburguniversity.edu

Tilburg University Dataverse

Open if possibleTilburg University (TiU) Dataverse is the institutional data archive available for researchers of all Schools. It hosts multiple dataverses [Dataverse diagram], one for each School. The School’s dataverses contains dataset(s) or Department’s dataverses. Each dataset contains descriptive metadata and data files (including documentation and/or code that accompany the data). [Dataset diagram]

Before data sets are published, data curators of the Research Data Office check them for example for the use of sustainable file formats and complete documentation with the data sets.

Save your research data in a secure and future-proof manner

How to set up your own digital archive in seven easy steps: Your 7 steps to sustainable data.

 


November 27, 2018

Announcement data management Webinars and Lunch Meeting

By Petra Ploeg

In the coming weeks, you will have a chance to participate in three interesting events regarding managing your research data:

December 6, 2018

Webinar on Data Privacy and Sensitive Data Services, hosted by EOSC-hub / OpenAIRE.

December 11, 2018

Webinar on FAIR data in practice, hosted by Data Archiving and Networked Services (DANS KNAW).

December 13, 2018

Lunch meeting for researchers about data storage during research, organized by the Research Data Office.

 

Please don’t forget to register!

 


November 12, 2018

Privacy and scientific research

By Petra Ploeg

GDPROn May 25, 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) came into force, which harmonized privacy legislation throughout the European Union. Read our earlier blogpost on the GDPR. The GDPR has consequences for the collection and processing of personal data in scientific research. It is now up to the researchers to follow the correct procedures. In this blog post we have listed a number of sites you can go for more information and support.

National online module “Privacy in Research”

In a national context, the online module Privacy in Research has been compiled for researchers who are connected to a university or a university of applied sciences. After completing this module:

 • it is clear what the GDPR means;
 • you know which aspects of the GDPR are important for your research; and
 • you are familiar with the steps you can take to comply with the GDPR.

 

Information and support Tilburg University

Several information meetings have been organized within Tilburg University. The video presentation Scientific Research and the GDPR is available (recording of presentation in the Auditorium on May 8, 2018).

Some important points for research are:

 • Data Protection Impact Assessment. In research involving high-risk processing of personal data, it may be necessary to have a DPIA (Data Protection Impact Assessment) carried out. The data representative can offer support with this.
 • Follow the principles Privacy by Design & Privacy by Default. Privacy by Design: when you set up your study, build in measures to promote privacy. Privacy by Default: Ensure that the default settings of all involved systems promote the privacy of the research subjects.
 • Informed Consent Form. Under the GDPR, stricter requirements apply for obtaining permission from the person concerned (respondent). Existing ‘Informed consent’ forms must be adapted accordingly.
 • Processing agreement for external data processing programs. Programs for data collection and processing (e.g. Qualtrics, Survey Monkey, Mechanical Turk) cannot be used without a processing agreement (a list of programs for which a processing agreement already exists is being prepared). For all other programs, you are responsible, as a researcher, for concluding a processing agreement yourself. The data representative can also offer support with this.
 • Data storage. Sharing, storing, and archiving data must take place in a secure manner. The Research Data Office can support this. If data is not stored on the university servers (M- and O-drive), a processing agreement is required. This does not apply to SURFdrive, for which a processing agreement already exists. Only send personal data in encrypted form. This is possible with Secure Filesender.

 

Application Form Research Ethics, Data Management, Data Processing Register

For researchers who process personal data in their research, it is important to know that every new processing of personal data must be reported from now on. You can do this by filling out the Application Form Research Ethics, Data Management, Data Processing Register at the start of the research. This is an integrated form for ethical review (if applicable), data management and the GDPR processing register. More information about the form and to whom it should be sent (choose the section “Prior to research” and then “Data Processing Register, Ethics and Data management”).

Key documentation on the university’s intranet

 

Questions about the GDPR?

For each School there is a so-called data representative available who you can ask questions about the GDPR:

If you notice a (possible) security incident, report this immediately to the UvT-CERT team. Privacy incidents can be reported by mailing to privacy@tilburguniversity.edu

Questions about research data management?

For questions about the management of research data (data management plans, data storage, data archiving), contact the Research Data Office (RDO): http://www.tilburguniversity.edu/rdo, e-mail rdo@uvt.nl

Questions about ethical issues?

For questions about ethics, please contact your School’s ethics committee.

Data Protection Officer

The GDPR also prescribes that a Data Protection Officer (DPO) be appointed. At our university this is M.R.G. (Moswa) Herregodts. The DPO’s task is to supervise the application of and compliance with the GDPR and to provide advice. Questions to the DPO can best be submitted via the data representatives.

This blogpost is also published in Dutch: Privacy en wetenschappelijk onderzoek


November 12, 2018

Privacy en wetenschappelijk onderzoek

By Petra Ploeg

AVGOp 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan waarmee in de hele Europese Unie de privacywetgeving is gelijk getrokken. We berichtten eerder hierover op dit blog. De AVG heeft gevolgen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek. Het is nu aan de onderzoekers om de juiste procedures te volgen. In deze blogpost zetten we op een rij waar je terecht kunt voor meer informatie en ondersteuning.

Landelijke online module “Privacy in Onderzoek”

In landelijk verband is de online module Privacy in Onderzoek samengesteld voor onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit of hogeschool. Na het doorlopen van deze module:

 • is je duidelijk wat de AVG inhoudt;
 • weet je welke aspecten van de AVG voor jouw onderzoek van belang zijn;
 • ben je bekend met de stappen die je kunt zetten om aan de AVG te voldoen.

 

Informatie en ondersteuning Tilburg University

Binnen Tilburg University zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er is een online videocollege beschikbaar over wetenschappelijk onderzoek en de AVG (presentatie in de Aula op 8 mei 2018).

Enkele belangrijke punten hieruit voor onderzoek:

 • Data Protection Impact Assessment. In onderzoek met risicovolle verwerking van persoonsgegevens kan het nodig zijn om een DPIA (Data Protection Impact Assessment) te laten uitvoeren. De data representative kan hierbij ondersteunen.
 • Neem de uitgangspunten Privacy by Design & Privacy by Default in acht. Privacy by Design: bouw privacy bevorderende maatregelen in bij de opzet van je onderzoek. Privacy by Default: stel standaardinstellingen van systemen zo in dat ze de privacy van de betrokkenen bevorderen.
 • ‘Informed consent’-formulier. Er gelden onder de AVG strengere eisen voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene (respondent). Bestaande ‘Informed consent’-formulieren moeten hierop worden aangepast.
 • Verwerkersovereenkomst voor externe dataverwerkingsprogramma’s. Programma’s voor dataverzameling en -verwerking (bijv. Qualtrics, Survey Monkey, Mechanical Turk) kunnen niet worden gebruikt zonder dat er een verwerkersovereenkomst voor is afgesloten (een lijst met programma’s waarvoor al een verwerkersovereenkomst bestaat, is in de maak). Voor alle andere programma’s ben je als onderzoeker zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Ook hierbij kan de data representative ondersteunen.
 • Dataopslag. Delen, opslaan en archiveren van data moet op een veilige manier plaatsvinden. Hierbij kan het Research Data Office ondersteunen. Bij dataopslag elders dan op de universitaire servers (M- en O-drive) is een verwerkersovereenkomst nodig. Dit geldt niet voor SURFdrive, hiervoor is al een verwerkersovereenkomst. Verstuur persoonsgegevens alleen versleuteld. Dit kan met Secure Filesender.

Formulier verwerkingsregister, ethiek en datamanagement

Belangrijk te weten voor onderzoekers die persoonsgegevens verwerken in hun onderzoek, is dat elke nieuwe verwerking met persoonsgegevens voortaan gemeld moet worden. Dit doe je door het formulier Application Form Research Ethics, Data Management, Data Processing Register in te vullen bij aanvang van het onderzoek. Dit is een geïntegreerd formulier voor ethische toetsing (indien van toepassing), datamanagement en het AVG-verwerkingsregister. Meer uitleg over het formulier en naar wie het moet worden gestuurd (kies het blokje “Voor het onderzoek” en vervolgens “Verwerkingsregister, ethiek en datamanagement”).

Belangrijke informatie op het universitaire intranet

Vragen over de AVG?

Voor elke faculteit is een zogenaamde data representative beschikbaar waar je met vragen over de AVG terecht kunt:

Constateer je een (mogelijk) security-incident, meld dit dan direct bij het team UvT-CERT. Privacy-incidenten kun je melden via het e-mailadres privacy@tilburguniversity.edu.

Vragen over onderzoeksdatamanagement?

Voor vragen over het beheer van onderzoeksdata (datamanagementplannen, dataopslag, data-archivering) is er het Research Data Office (RDO): www.tilburguniversity.edu/rdo, e-mail rdo@uvt.nl

Vragen over ethische onderwerpen?

Voor vragen over ethiek neem je het beste contact op met de ethische commissie van je eigen faculteit.

Functionaris Gegevensbescherming

De AVG schrijft ook voor dat er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) wordt aangesteld. Op onze universiteit is dat M.R.G. (Moswa) Herregodts. De taak van de FG is toezicht houden op de toepassing en naleving van de AVG en het geven van advies. Vragen aan de FG kunnen het beste via de data representatives worden voorgelegd.

Deze blogpost in ook in het Engels gepubliceerd: Privacy and scientific research

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More