Archive for

Research Data OfficeNovember 7, 2019

World Digital Preservation Day 2019

By Petra Ploeg

Today is World Digital Preservation Day. The aim of World Digital Preservation Day is to create greater awareness of digital preservation. This day is celebrated on the first Thursday of every November. This year’s theme is ‘At-Risk Digital Materials’.

Today, Tilburg University emphasizes the importance for the long-term preservation of research data and calls on researchers to deposit their data in the data archive DataverseNL at the end of their research. How you can do that is explained on the flyer Your 7 Steps to Sustainable Data. (example below).

A4 flyer sustainable data-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunch meeting on preserving and sharing data

The Research Data Office (RDO) organizes on December 12 a lunch meeting on preserving and sharing data.

The RDO can help you with research data management. RDO is the virtual one-stop shop for researchers and Schools for all questions about research data management.

We offer support and advice on:

 • Managing, storing and preserving research data.
 • Research data managements plans for funding proposals.
 • Issues related to the university’s Research Data Management Regulations.
 • Processing personal data in research data.

World Digital Preservation Day organizes also festivities in the Netherlands.


October 22, 2019

Two and a half years of Research Data Office

By Petra Ploeg

On October 17, the Research Data Office (RDO) existed for two and a half years. It was established on May 17, 2017 to support the implementation of the university Research Data Management Regulations. Through a virtual desk, training courses and information materials, the RDO supports researchers on the important theme of responsible handling of research data. What has happened in the last 2.5 years and what are the plans for the coming years?

Virtual desk

Researchers can use the email address researchdataoffice@tilburguniversity.edu (or rdo@tilburguniversity.edu for short) to ask questions about how to handle research data. Since the start in 2017, more than 250 questions from researchers and research supporter staff have been answered. The number of questions doubles every year. In terms of subjects, the questions can be divided into three groups:

 • questions about data management plans;
 • questions about data storage during the research;
 • questions about personal data in datasets, encryption and questions about legal issues.

Many questions are dealt with directly by the RDO itself. It also happens that advice is sought or the request is forwarded to, for example, the data representatives, IT Support, IT Back Office, Legal Affairs or the Data Protection Officer.

Training sessions and lunch meetings

For PhD candidates and other researchers, the Research Data Office organizes introductory training courses and lunch meetings. Guest speakers who are experts in a particular area, such as security or the GDPR, are regularly invited to the lunch meetings. The program for 2019/2020 can be found on the intranet. The RDO also holds information meetings on, for example, the institutional data repository Dataverse at research group meetings.

Implementation of the Research Data Management Regulations

The Research Data Management Regulations entered into force on January 1, 2018. There were two rounds of consultations with the Schools, during which wishes and needs were recorded and an implementation plan was drawn up. The Schools have started to draw up School regulations in addition to the Research Data Management Regulations.

At the beginning of 2019, the Research IT project was started. Aim of this project is optimally aligning the IT infrastructure with the research data life cycle. In the second half of 2019, a pilot will start with the Research Drive storage facility and a list of ‘GDPR-approved’ research tools will be put online. Part of the Research IT project as well is the digitization of the integrated ethics, data management, and GDPR form.

Building knowledge and expertise

The Research Data Office has regular meetings with many support units. In this way, knowledge is built up and exchanged about the storage and management of research data. There is also national cooperation via the National Coordination Point for Research Data Management (LCRDM), the IT cooperative for education and research (SURF), and the national university working group on Research Data. This has resulted in a number of products:

Wishes for the future

The RDO wants to deepen the training courses available in the coming period. Hopefully, the portal for Research Data Management will be elaborated next year. In addition, the RDO will start collecting best practices from Tilburg University researchers in the field of research data management and share these with the university community so that others can benefit from their experiences.

Want to know more?

Go to https://www.tilburguniversity.edu/rdo or mail us (rdo@tilburguniversity.edu). You can also subscribe to the Research Data Management mailing list to stay up to date with the latest news.

The Research Data Office is part of the Library Research Support unit and is staffed by Hanneke Teunissen and Petra Ploeg.

 


October 22, 2019

Tweeënhalf jaar Research Data Office

By Petra Ploeg

Op 17 oktober jl. bestond het Research Data Office (RDO) tweeënhalf jaar. Het is opgericht op 17 mei 2017 om de implementatie van de universitaire regeling onderzoeksdatamanagement te ondersteunen. Via een virtueel loket, trainingen en voorlichtingsmaterialen ondersteunt het RDO onderzoekers bij het zo belangrijke thema van zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksdata. Wat is er de afgelopen 2,5 jaar gebeurd en wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Virtueel loket

Via het e-mailadres researchdataoffice@tilburguniversity.edu (of kortweg rdo@tilburguniversity.edu) kunnen onderzoekers vragen stellen over het omgaan met onderzoeksdata. Sinds de start in 2017 zijn er ruim 250 vragen van onderzoekers en onderzoeksondersteuners beantwoord. Het aantal vragen verdubbelt jaarlijks. Qua onderwerpen vallen de vragen in drie groepen uiteen:

 • vragen over datamanagementplannen;
 • vragen over dataopslag tijdens het onderzoek;
 • vragen over persoonsgegevens in datasets, encryptie en meer juridische georiënteerde vragen.

Veel vragen handelt het RDO direct zelf af. Ook komt het voor dat advies wordt ingewonnen of de vraag wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de data representatives, IT Support, IT Backoffice, Legal Affairs of de Functionaris Gegegevensbescherming.

Trainingen en lunchbijeenkomsten

Voor PhD-kandidaten en andere onderzoekers organiseert het Research Data Office introductietrainingen en lunchbijeenkomsten. Voor de lunchbijeenkomsten worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die expert zijn op een bepaald gebied, bijvoorbeeld security of de AVG. Het programma voor 2019/2020 is te vinden op intranet. Ook geeft het RDO vaak voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld de institutionele data repository Dataverse bij bijeenkomsten van onderzoeksgroepen.

Implementatie regeling Onderzoeksdatamanagement

De regeling Onderzoeksdatamanagement is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Er zijn twee consultatierondes langs de faculteiten geweest waarbij wensen en behoeften zijn vastgelegd en een implementatieplan uitgestippeld. De faculteiten zijn aan de slag gegaan met het opstellen van facultaire regelingen aanvullend op de regeling Onderzoeksdatamanagement.

Sinds begin 2019 is het Research IT-project van start gegaan dat in deelprojecten de IT-infrastructuur zo optimaal mogelijk gaat afstemmen op de ‘research data life cycle’. Binnenkort start een pilot met de opslagvoorziening Research Drive en er komt een lijst ‘AVG-goedgekeurde’ onderzoekstools online te staan. Deel van het Research IT-project is ook de digitalisering van het het geïntegreerde formulier ethiek, datamanagement en AVG.

Bundelen kennis en expertise

Het RDO heeft met veel support-afdelingen regelmatig overleg. Op deze manier vindt kennisopbouw en -uitwisseling plaats over opslag en beheer van onderzoeksdata. Ook wordt er landelijk samengewerkt via het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, SURF en de landelijke universitaire werkgroep Research Data. Dit heeft aan producten onder meer opgeleverd:

Wensen voor de toekomst

Het RDO wil de komende periode verdieping aanbrengen in het trainingsaanbod. Ook komt er volgend jaar hopelijk een uitgebreidere portal Research Data Management. Daarnaast gaat het RDO ‘best practices’ verzamelen van Tilburgse onderzoekers op het gebied van onderzoeksdatamanagement en delen met de universitaire gemeenschap zodat anderen van hun ervaringen profijt kunnen hebben.

Meer weten?

Ga naar https://www.tilburguniversity.edu/rdo of mail ons (rdo@tilburguniversity.edu). Je kunt je ook abonneren op de mailingslijst Research Data Management om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Het Research Data Office is ondergebracht bij de afdeling Library Research Support en wordt bemenst door Hanneke Teunissen en Petra Ploeg.


September 12, 2019

Training & lunch meetings on research data management

By Petra Ploeg

In the academic year 2019/2020 a new series of Lunch Meetings on research data management will take place. Also an introductory training for PhD candidates will be organized on November 12, 2019 and on May 14, 2020.

Target group: PhD students and (senior) researchers of Tilburg University.

Training ‘Introduction to Research Data Management’

By the Research Data Office and data representative Pam Dupont. Time: 2 to 4 pm (tentative). Location: lecture room L 104.

- November 12, 2019

- May 14, 2020

Lunch Meetings

By the Research Data Office and various guest speakers. Time: 12 to 1 pm. Location: lecture room L 104.

- October 7, 2019 – Data security

- December 12, 2019 – Preserving and sharing data

- January 21, 2020 – Data management planning

- February 13, 2020 – Data storage during research

- March 10, 2020 – Privacy and research data (GDPR)

- April 16, 2020 – tentative

- June 16, 2020 – tentative

Practical information

- Target group: PhD candidates & (senior) researchers of Tilburg University

- Attendance is free of charge, however registration is required

- Registration: please sign up by e-mailing The Research Data Office at rdo@tilburguniversity.edu

- Lunch is included

- Language: English

Research Data Office (RDO)

The Research Data Office (RDO) is the virtual one-stop shop for researchers and Schools for all questions about research data management. The RDO offers support and advice on managing, storing and preserving research data, research data management plans, and processing personal data in research data. The RDO organizes workshops and Lunch Meetings on research data management on a regular basis. Go to www.tilburguniversity.edu/rdo for more information.

Sign up for our mailing list to stay updated on news, insights and events on research data management at Tilburg University.

 

 

 


September 11, 2019

October is Cybersecurity Month, learn how to work safely online

By Petra Ploeg
Photo by Shahadat Shemul on Unsplash

Photo by Shahadat Shemul on Unsplash

You have probably received one yourself, a phishing mail. Online criminals try to trick you into clicking on a link or opening an attachment. In this way, they “phish” for your data or spread viruses to gain access to your data. But did you know that a hacker can also take over your computer without you noticing?

Lunch meeting on October 7, 2019

During a lunch meeting we will show you how a hacker works. We also give tips & tricks on how to work safely online. Curious? Then come to our meeting on October 7 in the Library.

This lunch meeting is organized by the Research Data Office, in collaboration with CERT (Computer Emergency Response Team). The guest speaker at this meeting is Jeffeny Hoogervorst, IT Security Officer of Tilburg University.

When: 7 October from 12.00 – 13.00 hrs.
Where: Library Lecture Room L104
Target group: PhD candidates and (senior) researchers
Sign up: Send an email to the Research Data Office: rdo@tilburguniversity.edu
Note: Lunch will be provided. The official language for this meeting is English.

European Cybersecurity Month

The European Cybersecurity Month is the European Union’s annual cybersecurity awareness campaign, which takes place throughout Europe in October each year. The aim is to raise awareness of cyber security threats and to promote cyber security among citizens and organizations.

Computer Emercency Response Team (CERT)

Tilburg University CERT is a Computer Emergency Response Team at Tilburg University. CERT teams handle IT security issues. Whenever Tilburg University is involved in a hacking incident (as a target or as a suspect), Tilburg University CERT tries to solve the problem. Tilburg University CERT also prevents security problems, for example by auditing the security of websites. Two times a year CERT organizes an awareness campaign on campus in cooperation with www.alertonline.nl. Tips on how to stay safe online are available on the university’s intranet.

Research Data Office (RDO)

The Research Data Office (RDO) is the virtual one-stop shop for researchers and Schools for all questions about research data management. The RDO offers support and advice on managing, storing and preserving research data, research data management plans, and processing personal data in research data. The RDO organizes workshops and Lunch Meetings on research data management on a regular basis. Go to www.tilburguniversity.edu/rdo for more information.


January 25, 2019

Research Data Office presents at DANS KNAW seminar on February 14

By Petra Ploeg

DataverselogoOur Research Data Officers, Hanneke Teunissen and Petra Ploeg, will give a presentation on the certification of data repository Tilburg University Dataverse at the DANS KNAW Seminar “DataverseNL: community building platform for FAIR data sharing”.

The seminar discusses the principles of the DataverseNL community, and exchanges ideas and lessons learned on how to use the platform to meet the FAIR principles.

Target audience for this seminar: Researchers, policy advisors and data managers of Dutch universities and research institutes.

DataverseNL is a community driven repository service, ideally suited for archiving and sharing research data. Tilburg University was the first member of DataverseNL to obtain the international data quality mark CoreTrustSeal.

Program and registration via the DANS KNAW Seminar website. Speakers are data managers as well as researchers.

Event Love To Share Data

In the afternoon the Love-to-share-data-event of DANS KNAW will take place. This event is specially organized for (young) scientists and data librarians together with the Young Academy of the KNAW, Promovendi Netwerk Nederland, the Horizon 2020 project OpenAIRE and RDA National node in the Netherlands The program discusses topics on research data management, data archiving and data re-use.

You will have to register separately for this event via the Love To Share Data website.

 

 


October 19, 2018

Datamanagement in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

By Petra Ploeg

VSNU_CodeWetenschIntegr

[English version of this blogpost below]

Vanaf 1 oktober geldt de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De gedragscode stelt vijf principes centraal:

 • eerlijkheid
 • zorgvuldigheid
 • transparantie
 • onafhankelijkheid
 • verantwoordelijkheid

De gedragscode geldt voor alle onderzoekers, inclusief promovendi (ook buitenpromovendi), gastonderzoekers, deeltijdonderzoekers en externe professionals die in het onderzoek van Tilburg University participeren. In het nieuwsbericht op de website van Tilburg University worden de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige code op een rij gezet.

Datamanagement

Eén van de veranderingen is dat in de nieuwe gedragscode veel nadruk wordt gelegd op datamanagement in alle fasen van het onderzoeksproces. De bovenstaande vijf principes worden in de gedragscode geconcretiseerd tot 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Voor datamanagement gelden vooral de principes zorgvuldigheid en transparantie, vertaald naar de onderstaande algemene normen:

Bij Ontwerp (3.2 van de Code)

 • Beschrijf waar nodig hoe de verzamelde onderzoeksgegevens worden geordend en gecategoriseerd, zodat de onderzoeksgegevens controleerbaar zijn en kunnen worden hergebruikt.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen (bijvoorbeeld privacy) daarvoor vast.

Bij Uitvoering (3.3 van de Code)

 • Beschrijf eerlijk, zorgvuldig en zo transparant mogelijk de data die verzameld zijn voor en/of gebruikt zijn in het onderzoek.
 • Beheer de verzamelde data zorgvuldig en bewaar zowel de ruwe als de bewerkte versies gedurende een voor de discipline en methodologie passende termijn.
 • Werk er aan mee dat data waarvoor dat gepast is, overeenkomstig de FAIR-beginselen vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

Bij Verslaglegging (3.4 van de Code)

 • Presenteer op zorgvuldige wijze bronnen, data en argumenten.
 • Wees transparant over de gevolgde methode en werkwijze, en leg deze waar relevant vast in onderzoeksprotocollen, logboeken, lab journals of verslagen. De wetenschappelijke argumentatie moet helder zijn en de stappen in het onderzoeksproces moeten controleerbaar zijn. Doorgaans zal dit betekenen dat het onderzoek voldoende gedetailleerd moet zijn beschreven om de dataverzameling te kunnen repliceren en de data-analyse te kunnen herhalen.
 • Wees expliciet over relevante niet-gerapporteerde data die conform de onderzoeksopzet wel verzameld zijn maar tot andere conclusies dan de wel gerapporteerde zouden kunnen leiden.
 • Geef altijd bronvermelding bij hergebruik van onderzoeksmateriaal dat kan worden gebruikt voor meta-analyse of analyse van gepoolde data.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen daarvoor vast.

Per discipline of instelling kunnen de normen worden gespecificeerd of aangevuld. Ze kunnen niet worden afgezwakt.

Toepassing van de normen in de onderzoekspraktijk

Op het universitaire intranet is een website ingericht over de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze website geeft per fase van het onderzoek (voor, tijdens en na) een overzicht van de stappen die je kunt zetten om te voldoen aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. De website vermeldt ook waar je terecht kunt met vragen en met wie je contact kunt opnemen bij twijfels of vermoedens van mogelijke overtredingen.

Waar het gaat om zorgvuldig en transparant datamanagement geeft de universitaire Regeling Onderzoeksdatamanagement verder houvast. Wanneer bij de start van het onderzoek een datamanagementplan wordt opgesteld en na afloop van het onderzoek de data (al of niet geanonimiseerd) worden opgeslagen in een gecertificeerde repository als DataverseNL dan is al aan veel van de bovenstaande normen voldaan. Het datamanagementplan moet dan natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn en gedurende het onderzoeksproces worden nageleefd.

Het universitaire intranet geeft meer informatie:

Research Data Office

Het Research Data Office geeft ondersteuning en advies bij:

 • beheer, opslag en duurzaam bewaren van onderzoeksdata;
 • datamanagementplannen;
 • onderwerpen gerelateerd aan de Regeling Onderzoeksdatamanagement;
 • verwerken van persoonsgegevens in onderzoeksdata.

Voor vragen kun je contact opnemen met researchdataoffice@tilburguniversity.edu

English version of this Blogpost

Continue Reading


March 27, 2018

Lunch workshop on archiving research data on April 5, 2018

By Eric van den Akker

Do you want to store your research data in a research data repository? Did you hear of Dataverse, and want to know more of it? Or do you want to upload data in Dataverse, but don’t know how to start?

The Research Data Office organizes this lunch lecture to let you get acquainted to the national DataverseNL repository, and the Tilburg University Dataverse subparts of it. You’ll learn what dataverses and datasets are, how to add metadata and data, how (not) to share your data, and how to make sure your data can be found, accessed and reused by other researchers.
Important

 • No earlier knowledge on data management, data repositories or Dataverse is required.
 • This module is given by Eric van den Akker (h.j.m.vdnakker@tilburguniversity.edu)
 • The workshop will be given in groups up to 18 participants. There will be room for questions and discussions.
 • The workshop is given in English.
 • Coffee and tea will be provided.

Target group
PhD, postdoc, and other researchers.

Date & Location
Thursday April 5, 2018 from 12.45-13.45 hrs. in L 104

Registration and costs

 • This workshop is free of charge. Registration is required because the number of participants per session is limited. Workshops will be canceled 48 hours in advance if there are no registered participants.
 • If you cannot attend a workshop for which you have already registered, we kindly ask you to inform us as soon as possible by sending an email.
 • You can sign in or out via researchdataoffice@tilburguniversity.edu

 


March 22, 2018

Financial data support

By Eric van den Akker

It can be quite difficult to know where and how to find the correct (financial) data for your research needs. Library and IT Services has a financial data support officer who assists researchers, lecturers and students in their research of financial data.

The financial data support officer is a trained master student who supports bachelor, master and PhD students and researchers from multiple TiSEM programs (e.g. finance, accountancy, and economics). He answers questions, directs you to the best databases for your financial data needs and explains how to use these databases. If you are unable to retrieve the data on your own, you can schedule an appointment for a more detailed instruction. However, the data officer will not run any searches or give you the data you need; you must still search for the data yourself. The service focuses on teaching you how to find and retrieve the data.

foto datalabLIS communicates the service to students and staff in different ways. Information about the financial data support and user guides are available on the university’s internet and intranet. The email address for support is clearly visible on the frosted window of the Data Lab, and master in finance students can find a reference to the service in Blackboard posts. If you are a lecturer, please refer to the support during your lessons, in each block’s kick-off lecture, or during the lectures in classes that use analysis of data collected from one of the databases.

Tilburg University provides access to 70 financial databases of which the most renowned are Datastream, Orbis, ThomsonOne, SDC Platinum and Compustat. You can find Datastream and SDC in the Datalab. The Datalab is a dedicated room in the university library with six computers equipped with software to retrieve financial data on companies as well as information about mergers and acquisitions. You can also use these databases to study board structures, compensations of board members, key financials and many more.

If you have problems using the financial databases, you can send an e-mail to lis-financialdatasupport@uvt.nl.


February 15, 2018

Research data and privacy: lunch meeting on March 1st, 2018

By Petra Ploeg

The Research Data Office organizes a seminar for researchers on March 1st 2018, about research data and privacy. This meeting will be given by Lisette Heslenfeld, LLM of Legal Affairs.

Researchers often collect and/or process personal data during their research project. In this meeting we will focus on how to handle these personal data. The following topics will be discussed: What exactly are personal data?; What are the requirements and regulations for handling personal data? (Special attention is payed to the new General Data Protection Regulation); And which obligations do researchers have when they collect and/or process personal data?

Goals and process

After the meeting you know:

 • When research data are regarded as personal data
 • What the implications are of the new General Data Protection Regulation (as of May 25th 2018)
 • Which steps you have to take when you collect / process personal data
 • Which actions you can take to make personal data less sensitive

Important

 • No earlier knowledge on data management or handling personal data is required.
 • This session is given by Legal Affairs, in collaboration with the Research Data Office.
 • The training is given in English.
 • Coffee and tea will be provided.
 • This session is part of a series workshops and trainings on research data management.

Target group

PhD, postdoc, and other researchers.

Date & Location

Thursday, March 1st 2018 from 12.45-13.45 hrs. in Library Lecture Room L 104.

Registration and costs

 • This training is free of charge. Registration is required. Sessions will be canceled 48 hours in advance if there are no registered participants.
 • If you cannot attend a training for which you have already registered, we kindly ask you to inform us as soon as possible by sending an email.
 • You can sign in or out via researchdataoffice@uvt.nl

 

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More