Archive for

data managementOctober 22, 2019

Two and a half years of Research Data Office

By Petra Ploeg

On October 17, the Research Data Office (RDO) existed for two and a half years. It was established on May 17, 2017 to support the implementation of the university Research Data Management Regulations. Through a virtual desk, training courses and information materials, the RDO supports researchers on the important theme of responsible handling of research data. What has happened in the last 2.5 years and what are the plans for the coming years?

Virtual desk

Researchers can use the email address researchdataoffice@tilburguniversity.edu (or rdo@tilburguniversity.edu for short) to ask questions about how to handle research data. Since the start in 2017, more than 250 questions from researchers and research supporter staff have been answered. The number of questions doubles every year. In terms of subjects, the questions can be divided into three groups:

 • questions about data management plans;
 • questions about data storage during the research;
 • questions about personal data in datasets, encryption and questions about legal issues.

Many questions are dealt with directly by the RDO itself. It also happens that advice is sought or the request is forwarded to, for example, the data representatives, IT Support, IT Back Office, Legal Affairs or the Data Protection Officer.

Training sessions and lunch meetings

For PhD candidates and other researchers, the Research Data Office organizes introductory training courses and lunch meetings. Guest speakers who are experts in a particular area, such as security or the GDPR, are regularly invited to the lunch meetings. The program for 2019/2020 can be found on the intranet. The RDO also holds information meetings on, for example, the institutional data repository Dataverse at research group meetings.

Implementation of the Research Data Management Regulations

The Research Data Management Regulations entered into force on January 1, 2018. There were two rounds of consultations with the Schools, during which wishes and needs were recorded and an implementation plan was drawn up. The Schools have started to draw up School regulations in addition to the Research Data Management Regulations.

At the beginning of 2019, the Research IT project was started. Aim of this project is optimally aligning the IT infrastructure with the research data life cycle. In the second half of 2019, a pilot will start with the Research Drive storage facility and a list of ‘GDPR-approved’ research tools will be put online. Part of the Research IT project as well is the digitization of the integrated ethics, data management, and GDPR form.

Building knowledge and expertise

The Research Data Office has regular meetings with many support units. In this way, knowledge is built up and exchanged about the storage and management of research data. There is also national cooperation via the National Coordination Point for Research Data Management (LCRDM), the IT cooperative for education and research (SURF), and the national university working group on Research Data. This has resulted in a number of products:

Wishes for the future

The RDO wants to deepen the training courses available in the coming period. Hopefully, the portal for Research Data Management will be elaborated next year. In addition, the RDO will start collecting best practices from Tilburg University researchers in the field of research data management and share these with the university community so that others can benefit from their experiences.

Want to know more?

Go to https://www.tilburguniversity.edu/rdo or mail us (rdo@tilburguniversity.edu). You can also subscribe to the Research Data Management mailing list to stay up to date with the latest news.

The Research Data Office is part of the Library Research Support unit and is staffed by Hanneke Teunissen and Petra Ploeg.

 


October 22, 2019

Tweeënhalf jaar Research Data Office

By Petra Ploeg

Op 17 oktober jl. bestond het Research Data Office (RDO) tweeënhalf jaar. Het is opgericht op 17 mei 2017 om de implementatie van de universitaire regeling onderzoeksdatamanagement te ondersteunen. Via een virtueel loket, trainingen en voorlichtingsmaterialen ondersteunt het RDO onderzoekers bij het zo belangrijke thema van zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksdata. Wat is er de afgelopen 2,5 jaar gebeurd en wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Virtueel loket

Via het e-mailadres researchdataoffice@tilburguniversity.edu (of kortweg rdo@tilburguniversity.edu) kunnen onderzoekers vragen stellen over het omgaan met onderzoeksdata. Sinds de start in 2017 zijn er ruim 250 vragen van onderzoekers en onderzoeksondersteuners beantwoord. Het aantal vragen verdubbelt jaarlijks. Qua onderwerpen vallen de vragen in drie groepen uiteen:

 • vragen over datamanagementplannen;
 • vragen over dataopslag tijdens het onderzoek;
 • vragen over persoonsgegevens in datasets, encryptie en meer juridische georiënteerde vragen.

Veel vragen handelt het RDO direct zelf af. Ook komt het voor dat advies wordt ingewonnen of de vraag wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de data representatives, IT Support, IT Backoffice, Legal Affairs of de Functionaris Gegegevensbescherming.

Trainingen en lunchbijeenkomsten

Voor PhD-kandidaten en andere onderzoekers organiseert het Research Data Office introductietrainingen en lunchbijeenkomsten. Voor de lunchbijeenkomsten worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die expert zijn op een bepaald gebied, bijvoorbeeld security of de AVG. Het programma voor 2019/2020 is te vinden op intranet. Ook geeft het RDO vaak voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld de institutionele data repository Dataverse bij bijeenkomsten van onderzoeksgroepen.

Implementatie regeling Onderzoeksdatamanagement

De regeling Onderzoeksdatamanagement is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Er zijn twee consultatierondes langs de faculteiten geweest waarbij wensen en behoeften zijn vastgelegd en een implementatieplan uitgestippeld. De faculteiten zijn aan de slag gegaan met het opstellen van facultaire regelingen aanvullend op de regeling Onderzoeksdatamanagement.

Sinds begin 2019 is het Research IT-project van start gegaan dat in deelprojecten de IT-infrastructuur zo optimaal mogelijk gaat afstemmen op de ‘research data life cycle’. Binnenkort start een pilot met de opslagvoorziening Research Drive en er komt een lijst ‘AVG-goedgekeurde’ onderzoekstools online te staan. Deel van het Research IT-project is ook de digitalisering van het het geïntegreerde formulier ethiek, datamanagement en AVG.

Bundelen kennis en expertise

Het RDO heeft met veel support-afdelingen regelmatig overleg. Op deze manier vindt kennisopbouw en -uitwisseling plaats over opslag en beheer van onderzoeksdata. Ook wordt er landelijk samengewerkt via het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, SURF en de landelijke universitaire werkgroep Research Data. Dit heeft aan producten onder meer opgeleverd:

Wensen voor de toekomst

Het RDO wil de komende periode verdieping aanbrengen in het trainingsaanbod. Ook komt er volgend jaar hopelijk een uitgebreidere portal Research Data Management. Daarnaast gaat het RDO ‘best practices’ verzamelen van Tilburgse onderzoekers op het gebied van onderzoeksdatamanagement en delen met de universitaire gemeenschap zodat anderen van hun ervaringen profijt kunnen hebben.

Meer weten?

Ga naar https://www.tilburguniversity.edu/rdo of mail ons (rdo@tilburguniversity.edu). Je kunt je ook abonneren op de mailingslijst Research Data Management om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Het Research Data Office is ondergebracht bij de afdeling Library Research Support en wordt bemenst door Hanneke Teunissen en Petra Ploeg.


September 12, 2019

Training & lunch meetings on research data management

By Petra Ploeg

In the academic year 2019/2020 a new series of Lunch Meetings on research data management will take place. Also an introductory training for PhD candidates will be organized on November 12, 2019 and on May 14, 2020.

Target group: PhD students and (senior) researchers of Tilburg University.

Training ‘Introduction to Research Data Management’

By the Research Data Office and data representative Pam Dupont. Time: 2 to 4 pm (tentative). Location: lecture room L 104.

- November 12, 2019

- May 14, 2020

Lunch Meetings

By the Research Data Office and various guest speakers. Time: 12 to 1 pm. Location: lecture room L 104.

- October 7, 2019 – Data security

- December 12, 2019 – Preserving and sharing data

- January 21, 2020 – Data management planning

- February 13, 2020 – Data storage during research

- March 10, 2020 – Privacy and research data (GDPR)

- April 16, 2020 – tentative

- June 16, 2020 – tentative

Practical information

- Target group: PhD candidates & (senior) researchers of Tilburg University

- Attendance is free of charge, however registration is required

- Registration: please sign up by e-mailing The Research Data Office at rdo@tilburguniversity.edu

- Lunch is included

- Language: English

Research Data Office (RDO)

The Research Data Office (RDO) is the virtual one-stop shop for researchers and Schools for all questions about research data management. The RDO offers support and advice on managing, storing and preserving research data, research data management plans, and processing personal data in research data. The RDO organizes workshops and Lunch Meetings on research data management on a regular basis. Go to www.tilburguniversity.edu/rdo for more information.

Sign up for our mailing list to stay updated on news, insights and events on research data management at Tilburg University.

 

 

 


May 8, 2019

Tips for writing a data management plan

By Petra Ploeg

Since the Research Data Management regulations came into force in 2018, researchers are asked to draw up a data management plan before the start of their research. The Research Data Office (RDO) provides a manual full of tips on how to draw up such a plan and how to address the different topics.

<<Download the manual>>

Training on May 14

On Tuesday May 14, the RDO is also organizing the training course “Introduction to Research Data Management” for researchers.

In the training we will use the CESSDA checklist for data management planning, part of the CESSDA Data Management Expert Guide. You can view and download the checklist as pdf (CESSDA, 2018a) or editable form (CESSDA, 2018b), and keep them as a reference while you are attending the training.


January 25, 2019

Research Data Office presents at DANS KNAW seminar on February 14

By Petra Ploeg

DataverselogoOur Research Data Officers, Hanneke Teunissen and Petra Ploeg, will give a presentation on the certification of data repository Tilburg University Dataverse at the DANS KNAW Seminar “DataverseNL: community building platform for FAIR data sharing”.

The seminar discusses the principles of the DataverseNL community, and exchanges ideas and lessons learned on how to use the platform to meet the FAIR principles.

Target audience for this seminar: Researchers, policy advisors and data managers of Dutch universities and research institutes.

DataverseNL is a community driven repository service, ideally suited for archiving and sharing research data. Tilburg University was the first member of DataverseNL to obtain the international data quality mark CoreTrustSeal.

Program and registration via the DANS KNAW Seminar website. Speakers are data managers as well as researchers.

Event Love To Share Data

In the afternoon the Love-to-share-data-event of DANS KNAW will take place. This event is specially organized for (young) scientists and data librarians together with the Young Academy of the KNAW, Promovendi Netwerk Nederland, the Horizon 2020 project OpenAIRE and RDA National node in the Netherlands The program discusses topics on research data management, data archiving and data re-use.

You will have to register separately for this event via the Love To Share Data website.

 

 


November 27, 2018

Announcement data management Webinars and Lunch Meeting

By Petra Ploeg

In the coming weeks, you will have a chance to participate in three interesting events regarding managing your research data:

December 6, 2018

Webinar on Data Privacy and Sensitive Data Services, hosted by EOSC-hub / OpenAIRE.

December 11, 2018

Webinar on FAIR data in practice, hosted by Data Archiving and Networked Services (DANS KNAW).

December 13, 2018

Lunch meeting for researchers about data storage during research, organized by the Research Data Office.

 

Please don’t forget to register!

 


October 23, 2018

Seminar ‘Celebrating Data! What’s next?’ on November 28th

By Petra Ploeg

Registration is open for the seminar ‘Celebrating Data! What’s Next?‘ on Wednesday, November 28, at the Dutch national research organization NWO in The Hague. Time: from 9:45 am to 4:00 pm.

Dr. Rens van de Schoot, associate professor Methodology and Statistics; member of the ‘Jonge Akademie’ of the KNAW will give a keynote. After that two series of four parallel sessions will be held:

 1. Learn more about data support
 2. Data support and coordination from start to finish
 3. The General Data Protection Regulation in your data management plan
 4. Research as a service: the best working environment for your research

Award Ceremony Dutch Data Prize 2018

Part of the program is the award ceremony of the winner of the Dutch Data Prize 2018. The Data Prize will be awarded for a scientist or research group that has made an extraordinary contribution to science by making research data available for additional or new research. Nine out of 47 submitted research projects were nominated.

The award ceremony will be hosted by Mr. Stan Gielen, president of NWO. Poster presentations of the nominees will take place during the lunch break.

Who should attend?

The seminar is organized for researchers and research supporters/data stewards at Dutch universities to meet and exchange information.

Organization

The seminar is organized by the following organizations:

The seminar is a follow up of the two Data Stewardship Meet your Peers! networking days organized by LCRDM and UKB Research Data in 2017.

Research Data Office

The Research Data Officers of Tilburg University participate in the Working Group Research Data of the consortium UKB. This Working Group has organized the second parallel session on data support. Case studies will be presented on the often very complex process of providing data support to researchers from different organizational units (e.g. grant support, legal affairs, IT department, research data office). Among the case studies are Dutch Data Prize nominees.

Program and registration

Main language of the day is in Dutch, presentations in English.

Places are limited, so don’t wait too long.

 


October 19, 2018

Datamanagement in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

By Petra Ploeg

VSNU_CodeWetenschIntegr

[English version of this blogpost below]

Vanaf 1 oktober geldt de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De gedragscode stelt vijf principes centraal:

 • eerlijkheid
 • zorgvuldigheid
 • transparantie
 • onafhankelijkheid
 • verantwoordelijkheid

De gedragscode geldt voor alle onderzoekers, inclusief promovendi (ook buitenpromovendi), gastonderzoekers, deeltijdonderzoekers en externe professionals die in het onderzoek van Tilburg University participeren. In het nieuwsbericht op de website van Tilburg University worden de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige code op een rij gezet.

Datamanagement

Eén van de veranderingen is dat in de nieuwe gedragscode veel nadruk wordt gelegd op datamanagement in alle fasen van het onderzoeksproces. De bovenstaande vijf principes worden in de gedragscode geconcretiseerd tot 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Voor datamanagement gelden vooral de principes zorgvuldigheid en transparantie, vertaald naar de onderstaande algemene normen:

Bij Ontwerp (3.2 van de Code)

 • Beschrijf waar nodig hoe de verzamelde onderzoeksgegevens worden geordend en gecategoriseerd, zodat de onderzoeksgegevens controleerbaar zijn en kunnen worden hergebruikt.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen (bijvoorbeeld privacy) daarvoor vast.

Bij Uitvoering (3.3 van de Code)

 • Beschrijf eerlijk, zorgvuldig en zo transparant mogelijk de data die verzameld zijn voor en/of gebruikt zijn in het onderzoek.
 • Beheer de verzamelde data zorgvuldig en bewaar zowel de ruwe als de bewerkte versies gedurende een voor de discipline en methodologie passende termijn.
 • Werk er aan mee dat data waarvoor dat gepast is, overeenkomstig de FAIR-beginselen vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

Bij Verslaglegging (3.4 van de Code)

 • Presenteer op zorgvuldige wijze bronnen, data en argumenten.
 • Wees transparant over de gevolgde methode en werkwijze, en leg deze waar relevant vast in onderzoeksprotocollen, logboeken, lab journals of verslagen. De wetenschappelijke argumentatie moet helder zijn en de stappen in het onderzoeksproces moeten controleerbaar zijn. Doorgaans zal dit betekenen dat het onderzoek voldoende gedetailleerd moet zijn beschreven om de dataverzameling te kunnen repliceren en de data-analyse te kunnen herhalen.
 • Wees expliciet over relevante niet-gerapporteerde data die conform de onderzoeksopzet wel verzameld zijn maar tot andere conclusies dan de wel gerapporteerde zouden kunnen leiden.
 • Geef altijd bronvermelding bij hergebruik van onderzoeksmateriaal dat kan worden gebruikt voor meta-analyse of analyse van gepoolde data.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen daarvoor vast.

Per discipline of instelling kunnen de normen worden gespecificeerd of aangevuld. Ze kunnen niet worden afgezwakt.

Toepassing van de normen in de onderzoekspraktijk

Op het universitaire intranet is een website ingericht over de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze website geeft per fase van het onderzoek (voor, tijdens en na) een overzicht van de stappen die je kunt zetten om te voldoen aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. De website vermeldt ook waar je terecht kunt met vragen en met wie je contact kunt opnemen bij twijfels of vermoedens van mogelijke overtredingen.

Waar het gaat om zorgvuldig en transparant datamanagement geeft de universitaire Regeling Onderzoeksdatamanagement verder houvast. Wanneer bij de start van het onderzoek een datamanagementplan wordt opgesteld en na afloop van het onderzoek de data (al of niet geanonimiseerd) worden opgeslagen in een gecertificeerde repository als DataverseNL dan is al aan veel van de bovenstaande normen voldaan. Het datamanagementplan moet dan natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn en gedurende het onderzoeksproces worden nageleefd.

Het universitaire intranet geeft meer informatie:

Research Data Office

Het Research Data Office geeft ondersteuning en advies bij:

 • beheer, opslag en duurzaam bewaren van onderzoeksdata;
 • datamanagementplannen;
 • onderwerpen gerelateerd aan de Regeling Onderzoeksdatamanagement;
 • verwerken van persoonsgegevens in onderzoeksdata.

Voor vragen kun je contact opnemen met researchdataoffice@tilburguniversity.edu

English version of this Blogpost

Continue Reading


June 20, 2018

Sharing data to improve psychological science / CoreTrustSeal for TilburgU Dataverse

By Petra Ploeg

[Nederlands]

Over het delen van data als middel om de kwaliteit van psychologisch onderzoek te verbeteren (dissertatie Michèle Nuijten) en de CoreTrustSeal voor Tilburg University Dataverse (Hylke Annema, hoofd LIS Research Support) zijn door Tilburg University deze video-interviews gemaakt. Lees ook het bijbehorend nieuwsartikel.

-> Onze blogpost over het behalen van de CoreTrustSeal voor Dataverse

[English]

Tilburg University made these video interviews on the sharing of data as a means of improving the quality of psychological research (thesis by Michèle Nuijten) and the CoreTrustSeal for Tilburg University Dataverse (Hylke Annema, head LIS Research Support). Read also the accompanying news article.

-> Our blog post on the awarding of the CoreTrustSeal for Dataverse


June 20, 2018

Tilburg University Dataverse receives CoreTrustSeal certification

By Petra Ploeg

On April 27, Tilburg University Dataverse obtained an international data quality mark, the CoreTrustSeal. Tilburg University Dataverse is the central repository for research data within Tilburg University. Many research groups are already using the repository.

CoreTrustSeal is an international quality mark for data repositories that stands for sustainability, reliability, and accessibility. The quality mark guarantees that the data in Tilburg University Dataverse are stored safely and sustainable, and that they have been assessed on a number of quality criteria. For sustainable storage of research data for more than ten years, a partnership has been established with the online archiving system EASY of the Dutch data institute DANS (Data Archiving and Networked Services). EASY is also CoreTrustSeal certified.

Logo CoreTrustSeal

Importance of the quality mark for the university

Corno Vromans, director of Library and IT Services (LIS): “The CoreTrustSeal indicates to researchers and to the outside world that the sustainability and reliability of Tilburg research data are guaranteed. Funders such as NWO, ZonMW, and ERC often require that researchers submit their data in a trustworthy repository. They can now do so in Tilburg University Dataverse, and, if so desired, our staff can provide support. The CoreTrustSeal is also important for the implementation of the university’s Research Data Management regulations. For us, the quality mark is a recognition that we are doing a good job.”

A total of 17 CoreTrustSeals have been awarded in the Netherlands. Tilburg University Dataverse is the first institution within the Dutch Dataverse network to obtain the quality mark. The full list can be found at https://www.coretrustseal.org/certified-repositories/

More information

For any questions, please contact the Research Data Office: rdo@tilburguniversity.edu

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More