Archive for

data management planMay 8, 2019

Tips for writing a data management plan

By Petra Ploeg

Since the Research Data Management regulations came into force in 2018, researchers are asked to draw up a data management plan before the start of their research. The Research Data Office (RDO) provides a manual full of tips on how to draw up such a plan and how to address the different topics.

<<Download the manual>>

Training on May 14

On Tuesday May 14, the RDO is also organizing the training course “Introduction to Research Data Management” for researchers.

In the training we will use the CESSDA checklist for data management planning, part of the CESSDA Data Management Expert Guide. You can view and download the checklist as pdf (CESSDA, 2018a) or editable form (CESSDA, 2018b), and keep them as a reference while you are attending the training.


October 19, 2018

Datamanagement in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

By Petra Ploeg

VSNU_CodeWetenschIntegr

[English version of this blogpost below]

Vanaf 1 oktober geldt de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De gedragscode stelt vijf principes centraal:

 • eerlijkheid
 • zorgvuldigheid
 • transparantie
 • onafhankelijkheid
 • verantwoordelijkheid

De gedragscode geldt voor alle onderzoekers, inclusief promovendi (ook buitenpromovendi), gastonderzoekers, deeltijdonderzoekers en externe professionals die in het onderzoek van Tilburg University participeren. In het nieuwsbericht op de website van Tilburg University worden de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige code op een rij gezet.

Datamanagement

Eén van de veranderingen is dat in de nieuwe gedragscode veel nadruk wordt gelegd op datamanagement in alle fasen van het onderzoeksproces. De bovenstaande vijf principes worden in de gedragscode geconcretiseerd tot 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Voor datamanagement gelden vooral de principes zorgvuldigheid en transparantie, vertaald naar de onderstaande algemene normen:

Bij Ontwerp (3.2 van de Code)

 • Beschrijf waar nodig hoe de verzamelde onderzoeksgegevens worden geordend en gecategoriseerd, zodat de onderzoeksgegevens controleerbaar zijn en kunnen worden hergebruikt.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen (bijvoorbeeld privacy) daarvoor vast.

Bij Uitvoering (3.3 van de Code)

 • Beschrijf eerlijk, zorgvuldig en zo transparant mogelijk de data die verzameld zijn voor en/of gebruikt zijn in het onderzoek.
 • Beheer de verzamelde data zorgvuldig en bewaar zowel de ruwe als de bewerkte versies gedurende een voor de discipline en methodologie passende termijn.
 • Werk er aan mee dat data waarvoor dat gepast is, overeenkomstig de FAIR-beginselen vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

Bij Verslaglegging (3.4 van de Code)

 • Presenteer op zorgvuldige wijze bronnen, data en argumenten.
 • Wees transparant over de gevolgde methode en werkwijze, en leg deze waar relevant vast in onderzoeksprotocollen, logboeken, lab journals of verslagen. De wetenschappelijke argumentatie moet helder zijn en de stappen in het onderzoeksproces moeten controleerbaar zijn. Doorgaans zal dit betekenen dat het onderzoek voldoende gedetailleerd moet zijn beschreven om de dataverzameling te kunnen repliceren en de data-analyse te kunnen herhalen.
 • Wees expliciet over relevante niet-gerapporteerde data die conform de onderzoeksopzet wel verzameld zijn maar tot andere conclusies dan de wel gerapporteerde zouden kunnen leiden.
 • Geef altijd bronvermelding bij hergebruik van onderzoeksmateriaal dat kan worden gebruikt voor meta-analyse of analyse van gepoolde data.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen daarvoor vast.

Per discipline of instelling kunnen de normen worden gespecificeerd of aangevuld. Ze kunnen niet worden afgezwakt.

Toepassing van de normen in de onderzoekspraktijk

Op het universitaire intranet is een website ingericht over de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze website geeft per fase van het onderzoek (voor, tijdens en na) een overzicht van de stappen die je kunt zetten om te voldoen aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. De website vermeldt ook waar je terecht kunt met vragen en met wie je contact kunt opnemen bij twijfels of vermoedens van mogelijke overtredingen.

Waar het gaat om zorgvuldig en transparant datamanagement geeft de universitaire Regeling Onderzoeksdatamanagement verder houvast. Wanneer bij de start van het onderzoek een datamanagementplan wordt opgesteld en na afloop van het onderzoek de data (al of niet geanonimiseerd) worden opgeslagen in een gecertificeerde repository als DataverseNL dan is al aan veel van de bovenstaande normen voldaan. Het datamanagementplan moet dan natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn en gedurende het onderzoeksproces worden nageleefd.

Het universitaire intranet geeft meer informatie:

Research Data Office

Het Research Data Office geeft ondersteuning en advies bij:

 • beheer, opslag en duurzaam bewaren van onderzoeksdata;
 • datamanagementplannen;
 • onderwerpen gerelateerd aan de Regeling Onderzoeksdatamanagement;
 • verwerken van persoonsgegevens in onderzoeksdata.

Voor vragen kun je contact opnemen met researchdataoffice@tilburguniversity.edu

English version of this Blogpost

Continue Reading


November 27, 2017

Lunch Meeting on the new Research Data Management Regulations

By Petra Ploeg

On Monday, December 4, the Research Data Office organizes a Lunch Meeting on the new Research Data Management Regulations for all researchers.

After a brief explanation of the Regulations, the meeting gives room for questions from the participants. Available for answering are:

 • staff of the Research Data Office
 • LL.M. Lisette Heslenfeld of Legal Affairs
 • LL.M. Moswa Herregodts, Data Protection Officer

 

About the Regulations

The Research Data Management Regulations were adopted on September 5, 2017. The Executive Board hereby wishes to make university-wide regulations available, in which the common principles for responsible management of research data are provided. The Schools will have to work out the Regulations in detail for their own School policies.

The primary purpose of the Research Data Management Regulations is to make research data more findable, accessible, interoperable and reusable (the FAIR data principles). Good data management also ensures the integrity and confidentiality of research data.

Key points of the Regulations

 • List of responsibilities for researchers, Deans and the Executive Board. Each researcher is asked to prepare a data management plan prior to a new research project.
 • Guidelines for safe and sustainable storage of research data during and after research.
 • A storage period of at least ten years for research data (analogous to the 2014 VSNU Code of Conduct).
 • Research data are, in principle, owned by Tilburg University.
 • Where possible, research data will be made available for everyone. This will apply to metadata in any event.
 • Additional safeguards in processing personal data in research, including the registration of processing by means of the schedule processing of personal data.
 • The current rules for managing research data when collaborating with third parties.

 

Framework Regulations

The Research Data Management Regulations have been prepared in accordance with statutory requirements (copyright law, personal data protection law, general data protection regulations etc.) and the relevant codes of conduct:

 

Support and implementation

Support for the Research Data Management regulations is provided by the Research Data Office (RDO). The Regulations will commence on January 1, 2018, but a three year period of implementation is foreseen. The RDO will draft a project proposal for the implementation in collaboration with the Schools and in consultation with Legal Affairs and other support divisions.

 

Practical information

You can sign in via researchdataoffice@tilburguniversity.edu

 • Time 12:45 – 13:30 hrs
 • Location Library Lecture Room L 104
 • Coffee and tea will be provided
 • Maximum number of participants is 18.

 


October 3, 2017

Research Data Office launches series of lectures and workshops

By Petra Ploeg

The Research Data Office (RDO) launches a series of lectures and workshops on research data management as of October 2017. The meetings will take place in the library’s course room during lunchtime. Coffee and tea will be provided.

The lectures and workshops are provided by the staff of the Research Data Office or by guest speakers from Tilburg University or outside.

Every month another aspect of research data management is being discussed:

 1. Tuesday, October 10, 2017 – Archiving research data with data repository DataverseNL (by RDO)
 2. Thursday, November 9, 2017 – Data Security (by the Computer Emergency Response Team -UvT-CERT)
 3. Monday, December 4, 2017 – Data Management Plans (by RDO)
 4. Thursday, January 25, 2018 – Data storage during research (by RDO)
 5. Thursday, March 1, 2018 – Research data and privacy  (by Legal Affairs)

The meetings are free of charge for every university researcher and will be announced via the University Agenda on Intranet, this blog and Twitter.
For more information, please contact the RDO via researchdataoffice@uvt.nl

In Dutch

Continue Reading


September 28, 2017

Training Research Data Management: presentations available

By Petra Ploeg

Capture PPT

 

 

 

 

 

 

 

The Training Research Data Management took place on September 19th on campus. It was attended by 29 PhD students and researchers.

During the training could be learned what data management means for research in practice, how to implement it in your research project, and which services are available to support you.

New in this edition of the training was a short lecture of Legal Affairs about the new rules on data protection and privacy. See our post New national and European rules on data protection and privacy on February 6th, 2017.

Participants valued the training with a 7.5 (on a 1-10 scale).

Curious about the presentations? Check our LIS Research Support site

Due to the high interest in the training, we are looking into the possibility of organizing another edition in November 2017. We will keep you informed via the university’s intranet and this blog.


August 1, 2017

Registration open for training ‘Introduction to research data management’

By Petra Ploeg

Have you heard of data management but don’t know how to implement it? Do you need to write a data management plan but don’t know where to start? Do you need to make your data available to comply with funder requirements?

This afternoon training addresses these issues in an accessible, hands-on way. We explain what data management means for research in practice, how to implement it in your research project, and which services are available to support you.

The training is in English and is aimed at PhD, postdoc, and other researchers at Tilburg University. No earlier knowledge on data management is required.

 • Date and time: Tuesday 19 September 2017, 14:00 – 16:15 hrs.
 • Location: Library Building, lecture room L 104

Registration

Participation is free of charge but subject to registration. Please sign up by sending an email to lis-secretariaat@uvt.nl with your name and school/department. Additional information and program details are available on the university’s intranet (login required).

Participants of the previous Data Management Training valued the training with a 7.8 (on a 1-10 scale). This training is a joint service of LIS Research Support and CentERdata.


June 22, 2016

H2020: Joint EUDAT- OpenAIRE webinar “How to write a Data Management Plan”

By Petra Ploeg
As several research funders are carrying out (Open) Data Pilots, projects and researchers are increasingly required to deliver a Data Management Plan or DMP. The DMP is a useful instrument for researchers to reflect on and communicate about the way they will deal with their data. It prompts them to think about how they will generate, analyse and share data during their research project and afterwards.

In this webinar Sarah Jones (DCC) and Marjan Grootveld (DANS) will talk you through the aspects that Horizon 2020 requires from a DMP. We’ll discuss examples from real DMPs and also touch upon the Software Management Plan, which for some projects can be a sensible addition.

When: Thursday, 7 July 2016 at 11.00 CEST
Target audience: Researchers, data librarians, project coordinators and research officers
CLICK HERE TO REGISTER!

Links


April 19, 2016

Registration open for training Introduction to Research Data Management on June 14, 2016

By Petra Ploeg

Have you heard of data management but don’t know how to implement it? Do you need to write a data management plan but don’t know where to start? Do you need to make your data available to comply with funder requirements?

This afternoon training addresses these issues in an accessible, hands-on way. We explain what data management means for research in practice, how to implement it in your research project, and which services are available to support you.

The training is in English and is aimed at PhD, postdoc, and other researchers at Tilburg University. No earlier knowledge on data management is required.

 • Date and time: Tuesday 14 June 2016, 14:00 – 16:15 hrs.
 • Location: Library Building, lecture room L 104

Registration

Participation is free of charge but subject to registration. Please sign up by sending an email to lis-secretariaat@uvt.nl with your name and school/department. Additional information and program details are available on the university’s intranet (login required).

Participants of the previous Data Management Training valued the training with a 7.8 (on a 1-10 scale). This training is a joint service of LIS Research Support and CentERdata.


March 7, 2016

Drukbezochte bijeenkomst datamanagement voor ondersteunend personeel

By Petra Ploeg

IMG_4380 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 1 maart jl organiseerde LIS Research Support een bijeenkomst over ‘research data management’ voor collega’s van het ondersteunend personeel. Een groep van 26 mensen, voornamelijk subsidieadviseurs en beleidsmedewerkers onderzoek, werd bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van management van onderzoeksdata.

Dominique de Vet, voormalig hoofd van LIS Academic Services, lichtte de stand van zaken rondom het universitaire databeleid toe. Dit is een min of meer vrijblijvende statement op hoofdlijnen (zie Statement Onderzoeksdata). Het statement krijgt op verzoek van de rector nu meer het karakter van een universiteitsbrede regeling.

Als gastspreker was naar Tilburg gekomen Marjan Grootveld, senior beleidsmedewerker bij Data Archiving and Networked Services (DANS). Zij schetste de ontwikkelingen in Nederland en Europa waarbij aan de orde kwamen: het waarom van datamanagement, de eisen die onderzoekersfinanciers aan onderzoekers stellen, de rol van DANS op het gebied van management (data-archief EASY en training en consultancy) en het landelijk coördinatiepunt Research Data Management.

Petra Ploeg en Eric van den Akker gaven -als specialisten wetenschappelijke informatie van LIS Research Support- een overzicht van de services die de afdeling op dit moment aan onderzoekers biedt. Het gaat dan veelal om het archiveren, registreren en toegankelijk maken van onderzoeksdata en ondersteuning en advies op het gebied van datamanagementplanning.

Concrete services zijn bijvoorbeeld de Training Data Management voor onderzoekers die in juni 2016 opnieuw zal worden gegeven en de dataopslagtool DataverseNL. Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan een informatieportal op intranet, waarover binnenkort meer op dit weblog.

Presentaties

De presentaties van de bijeenkomst zijn te vinden via de LIS Research Support Googlesite.

 


October 22, 2015

Research Meeting presentations posted

By Petra Ploeg

We had a thought provoking LIS Research Meeting “Maximize Your Research Impact” on October 20th.

Although we had hoped to welcome more PhD students and researchers, the presentations of all four invited speakers were of high quality. Thank you to all who attended the meeting, presented, and tweeted to inform the outside world.

For an impression of the meeting written by chairman Marc van den Berg see our previous blogpost.

All presentations have been posted to the LIS Research Support Googlesite. Pictures from the event will be available soon!

See you at the next LIS Research Meeting!

The meeting was organized in the context of the Open Access Week, an annual global event intended to highlight the benefits of Open Access. In 2015, it takes place from October 19 to 25. More information www.openaccessweek.org or www.openaccess.nl

48177a7e-92f5-47c0-b6e4-bf65972b8d64_logo openaccesweek resize

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More