October 22, 2019

Tweeënhalf jaar Research Data Office

Door: Petra Ploeg | Categorie: data management, research data, Research Data Office

Op 17 oktober jl. bestond het Research Data Office (RDO) tweeënhalf jaar. Het is opgericht op 17 mei 2017 om de implementatie van de universitaire regeling onderzoeksdatamanagement te ondersteunen. Via een virtueel loket, trainingen en voorlichtingsmaterialen ondersteunt het RDO onderzoekers bij het zo belangrijke thema van zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksdata. Wat is er de afgelopen 2,5 jaar gebeurd en wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Virtueel loket

Via het e-mailadres researchdataoffice@tilburguniversity.edu (of kortweg rdo@tilburguniversity.edu) kunnen onderzoekers vragen stellen over het omgaan met onderzoeksdata. Sinds de start in 2017 zijn er ruim 250 vragen van onderzoekers en onderzoeksondersteuners beantwoord. Het aantal vragen verdubbelt jaarlijks. Qua onderwerpen vallen de vragen in drie groepen uiteen:

  • vragen over datamanagementplannen;
  • vragen over dataopslag tijdens het onderzoek;
  • vragen over persoonsgegevens in datasets, encryptie en meer juridische georiënteerde vragen.

Veel vragen handelt het RDO direct zelf af. Ook komt het voor dat advies wordt ingewonnen of de vraag wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de data representatives, IT Support, IT Backoffice, Legal Affairs of de Functionaris Gegegevensbescherming.

Trainingen en lunchbijeenkomsten

Voor PhD-kandidaten en andere onderzoekers organiseert het Research Data Office introductietrainingen en lunchbijeenkomsten. Voor de lunchbijeenkomsten worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die expert zijn op een bepaald gebied, bijvoorbeeld security of de AVG. Het programma voor 2019/2020 is te vinden op intranet. Ook geeft het RDO vaak voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld de institutionele data repository Dataverse bij bijeenkomsten van onderzoeksgroepen.

Implementatie regeling Onderzoeksdatamanagement

De regeling Onderzoeksdatamanagement is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Er zijn twee consultatierondes langs de faculteiten geweest waarbij wensen en behoeften zijn vastgelegd en een implementatieplan uitgestippeld. De faculteiten zijn aan de slag gegaan met het opstellen van facultaire regelingen aanvullend op de regeling Onderzoeksdatamanagement.

Sinds begin 2019 is het Research IT-project van start gegaan dat in deelprojecten de IT-infrastructuur zo optimaal mogelijk gaat afstemmen op de ‘research data life cycle’. Binnenkort start een pilot met de opslagvoorziening Research Drive en er komt een lijst ‘AVG-goedgekeurde’ onderzoekstools online te staan. Deel van het Research IT-project is ook de digitalisering van het het geïntegreerde formulier ethiek, datamanagement en AVG.

Bundelen kennis en expertise

Het RDO heeft met veel support-afdelingen regelmatig overleg. Op deze manier vindt kennisopbouw en -uitwisseling plaats over opslag en beheer van onderzoeksdata. Ook wordt er landelijk samengewerkt via het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, SURF en de landelijke universitaire werkgroep Research Data. Dit heeft aan producten onder meer opgeleverd:

Wensen voor de toekomst

Het RDO wil de komende periode verdieping aanbrengen in het trainingsaanbod. Ook komt er volgend jaar hopelijk een uitgebreidere portal Research Data Management. Daarnaast gaat het RDO ‘best practices’ verzamelen van Tilburgse onderzoekers op het gebied van onderzoeksdatamanagement en delen met de universitaire gemeenschap zodat anderen van hun ervaringen profijt kunnen hebben.

Meer weten?

Ga naar https://www.tilburguniversity.edu/rdo of mail ons (rdo@tilburguniversity.edu). Je kunt je ook abonneren op de mailingslijst Research Data Management om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Het Research Data Office is ondergebracht bij de afdeling Library Research Support en wordt bemenst door Hanneke Teunissen en Petra Ploeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More