August 14, 2017

Registreer je publicatie in Pure

Door: Marijke van der Ploeg | Categorie: publishing, research information

[English text below]

En dan is het zover … weer een publicatie afgerond, gefeliciteerd! Er is nog één ding dat je moet doen en dat is de publicatie registreren in Pure. Een noodzakelijk kwaad? Nee, want het invoeren is echt niet ingewikkeld, het hoeft niet veel tijd te kosten en er is ondersteuning bij je in de buurt. Pure biedt jou als onderzoeker bovendien een aantal voordelen. We zetten hieronder enkele zaken rond invoer (van artikelen) en gebruik van Pure op een rijtje.

Invoer in Pure (en hoe we het makkelijker kunnen maken)

De reden om de onderzoeker zelf in te laten voeren, is dat jij zelf het beste weet wat de juiste publicatiegegevens zijn. Denk bijvoorbeeld aan de DOI, de tijdschriftgegevens en het onderzoekskader. Maar jij bent ook degene die de postprintversie (de final accepted user manuscript) in je bezit hebt, die kan je namelijk ook in Pure opnemen. Wil je de invoer liever niet zelf doen, laat de invoer dan aan een ander, een zgn. trusted user over.

Het invoeren van publicaties hoeft niet altijd handmatig te gebeuren. Er zijn nog drie manieren om publicaties in Pure in te voeren.
importplaatje snipping
De eerste is via harvesting uit bronnen zoals Web of Science of PubMed. Het voordeel hiervan is dat de titels in Pure voor je klaar staan onder My personal tasks als candidates. Door op Import te klikken kun je eenvoudig de metadata van de publicatie binnenhalen in Pure. Als je een veelvoorkomende naam hebt zoals John Smith, gebruik deze manier van invoer dan liever niet.

De tweede manier is via personal harvesting. Hierbij zoek je zelf je publicaties in andere bronnen en importeer je ze in Pure.

Tot slot is er nog de file import voor invoer van meerdere titels vanuit bijvoorbeeld een Excel of RIS file.

In elke faculteit zorgt de facultaire Pure-coördinator voor controle en validatie van de invoer waardoor de kwaliteit van de invoer gewaarborgd is.

Voordelen van Pure

Wat heb je er aan als een publicatie uiteindelijk in Pure geregistreerd is? Meer dan je in eerste instantie denkt. Pure is een registratiesysteem voor onderzoek dat alle gegevens over onderzoek, activiteiten en onderzoekoutput aan elkaar linkt. Pure is ook het bronbestand van de Tilburg University Research Portal dat openbaar en vrij toegankelijk is. Het is dé plek waar Tilburg University informatie over onderzoek, onderzoekers en publicaties aan de buitenwereld presenteert.

Beleidsmedewerkers hebben met Pure uitgebreide mogelijkheden om overzichten van onderzoeksresultaten of rapportages te maken, bijvoorbeeld voor onderzoeksvisitaties. Met Pure kun je ook automatisch publicatielijsten genereren voor bijvoorbeeld websites van organisatie-eenheden. Wil je je publicaties in LinkedIn, ResearchGate of elders plaatsen? Dan kan je vanuit Pure eenvoudig gegevens exporteren naar bijv. Word, Excel, PDF, HTML of RIS (RefMan) om het vervolgens op de gewenste plek te importeren.

Tot slot, en beslist niet onbelangrijk: Pure zorgt voor een groter bereik van jouw publicatie! Pure wordt geharvest door Google, Google Scholar en de Nederlandse wetenschapsportal NARCIS. De inhoud van NARCIS wordt weer via verschillende andere wereldwijde diensten beschikbaar gesteld, zoals WorldWideScience.org en OpenAIRE. Een groter bereik is een grotere zichtbaarheid met in potentie een verhoogde impact en citatiescore!

Geert Duijsters3

Hulp en contact

Voor vragen over Pure, de Research Portal en aanverwante zaken kan je je wenden tot de Pure-coördinator van de eigen faculteit.

—————————–

Register your publication in Pure

And then the time has come …  another publication finalized, congratulations! There is just óne more thing to do and that is registering the publication in Pure. A necessary evil? No, because registration is really not that difficult, it shouldn’t take long and you have support nearby. Moreover, Pure offers you, as a researcher, a number of advantages. Below we list some matters concerning import of articles and use of Pure.

Import in Pure (and how we can make it easier)

The reason to have the researcher import himself, is that you know best what the proper publication data are. Think for instance of the research scope, the DOI and journal data. But you are also the one who has the postprint version (the final accepted user manuscript) in your possession, for you can also import this in Pure. Would you rather not register your publications yourself, you can always leave it to someone else, a so-called trusted user.

Importing publications does not always need to be done manually. There are three more ways to register publications in Pure.

The first is via harvesting from sources such as Web of Science or PubMed. Pure’s advantage is that it has the titles ready for you as candidates under My personal tasks. By clicking Import you can easily gather the publication’s metadata in Pure. When you have a high frequency name such as John Smith, you would better not use this kind of import. The second one is via personal harvesting. Here you look for your publications in other sources and you import them in Pure yourself. Finally there is the file import for import of several titles, for instance from an Excel or RIS file.

For every School goes that the School’s Pure-coördinator takes care of import check and validation, to ensure the import’s quality.

Pure advantages

And what does it bring you when a publication has been registered in Pure in the end? More than you initially think. Pure is a registration system for research, all data can be linked: data on research, activities and research output. Pure is also the source file of the Tilburg University Research Portal which is public and freely accessible. It is thé place where Tilburg University presents information on researchers, publications and projects to the public.

Pure offers policy officers extensive possibilities to produce reports, for instance for research reviews. You can also automatically generate publication lists from Pure for, for instance, organization units’ websites. Do you want to import your publications in LinkedIn, ResearchGate or elsewhere? You can simply export data from Pure to Word, Excel, PDF, HTML or RIS (RefMan) and subsequently import to a chosen location.

Finally, and certainly not unimportant: Pure provides a wider reach for your publication! Pure is harvested by Google, Google Scholar and the Dutch science portal NARCIS. The NARCIS content is made available via various other world-wide services, such as WorldWideScience.org and OpenAIRE. A larger reach is a larger visibility with potentially higher impact and citation score!

Geert Duijsters, TiSEM Vice-Dean Research, summarized the registration of a publication in Pure as follows: “Each time after finalizing my publications, registration in Pure is a festive moment!”

Help and contact

For questions on Pure, the Research Portal and related issues you can address the Pure-coördinator of your own School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More