April 18, 2017

Cogitatio membership: gratis open access publiceren!

Door: Marijke van der Ploeg | Categorie: open access, publishing

Cogitatio logo

[English text below]

Tilburg University is als instelling lid geworden van Cogitatio Press, een academische open access-uitgever van vier peer-reviewed tijdschriften die binnen de disciplines van Tilburg University vallen. Door dit membership kunnen onderzoekers zonder kosten in de Cogitatio-tijdschriften publiceren! Alle artikelen worden onder een CC-BY 4.0 licentie gepubliceerd.

De voorwaarden om voor gratis publiceren in aanmerking te komen zijn:

  • Je bent verbonden aan Tilburg University.
  • Je bent corresponding author van het artikel.
  • Het achtervoegsel van je e-mailadres is ‘@uvt.nl’ of ‘@tilburguniversity.edu’.

Het membership is geldig voor 2017 en 2018. De APC’s voor Cogitatio-publicaties liggen rond de € 800 – € 900, maar deze kosten worden nu gedekt door het membership.

Gratis publiceren in vier online open access-tijdschriften:

Behandelt het sociale en culturele belang van media- en communicatieprocessen en de ontwikkeling en hedendaagse transformatie van media en communicatie. Bevat bijdragen over de sociale, ethische en culturele omstandigheden van de media, de publieke sfeer en zowel de organisatorische als interpersoonlijke communicatie en hun onderlinge relaties.

Publiceert over multidisciplinair onderzoek uit alle gebieden in de politieke wetenschappen. Is gericht op het vergroten van de kennis over de hedendaagse politieke en bestuurlijke processen, de impact op staten, politieke entiteiten, internationale organisaties en individuen, op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Gericht op de discussie over en het bevorderen van een sociaal inclusieve samenleving. Publiceert over sociale en culturele cohesie, sociale stratificatie, minderheid-meerderheid interactie, culturele diversiteit en nationale identiteit en de versterking van sociale integratie wereldwijd.

Brengt stedelijke wetenschap en stedenbouw samen met andere multidisciplinaire gebieden zoals sociologie, psychologie, technologie, politiek, filosofie, milieu en economie. Gericht op de processen die stedelijke vormen en structuren beïnvloeden, evenals hun relaties met de omgeving en de kwaliteit van leven.

Cogitatio membership: free open access publishing 

Tilburg University is now institutional member of Cogitatio Press, an open access academic publisher of four peer-reviewed journals that all fit in Tilburg University’s research. The membership enables researchers of Tilburg University to publish an article free of charge in a Cogitatio journal. All articles are published under the CC-BY 4.0 license.

The conditions to be eligible to publish in the Cogitatio journals without any charges are:

  • You are affiliated with Tilburg University.
  • You are the corresponding author of the article.
  • Your email suffix is ‘@uvt.nl’ or ‘@tilburguniversity.edu’.

Tilburg University’s membership is a prepaid membership valid for 2017-2018. Usually, the APCs for each accepted manuscript is € 800-900, but now the membership covers these costs.

Free open access publishing in four online journals

Focuses on the social and cultural relevance of media and communication processes and the social development and contemporary transformation of media and communication. Contributions deal with the social, ethical, and cultural conditions of media, the public sphere and organizational as well as interpersonal communication and their complex interrelationships.

Publishes multidisciplinary research drawn from all areas of political science. Aims to enhance the scholarly understanding of the range of contemporary political and governing processes, and impact upon of states, political entities, international organizations and individuals, at international, regional, national and local levels.

Discusses and promotes a more socially inclusive society. Encourages to publish on topics concerning social and cultural cohesiveness, marginalized social groups, social stratification, minority-majority interaction, cultural diversity, national identity, and the understanding and enhancement of social inclusion worldwide.

Brings urban science and urban planning together with other cross-disciplinary fields such as sociology, psychology, technology, politics, philosophy, environmental science and economics. Focuses on understanding the processes influencing urban forms and structures and their relations with environment and life quality.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More