October 19, 2016

Vergroot je zichtbaarheid, upload je postprint!

Door: Marijke van der Ploeg | Categorie: open access, research information

[English version below]

Artikelen waarvan de full tekst op het web beschikbaar is worden vaker geciteerd. Daarnaast worden ze sneller en door een breder publiek gelezen. De publicatie “The post-embargo Open Access citation advantage” (PLOS ONE, augustus 2016) bevestigt dit nog eens en stelt dat open access artikelen 19% meer citaties krijgen, zelfs als er eerst een embargo op deze publicaties zat. Een goede reden voor Tilburgse onderzoekers om hun wetenschappelijke artikelen via Pure beschikbaar te stellen.

Een uitgever staat bijna altijd toe dat je als onderzoeker een postprintversie (de finale geaccepteerde auteursversie van een artikel, na peer-review) beschikbaar stelt via een institutionele repository (Pure en de Tilburg University Research Portal). De embargoperiode die de uitgever hierbij hanteert varieert meestal tussen de 0 en 36 maanden. Door de postprint in Pure te plaatsen, wordt de publicatie na afloop van het embargo wereldwijd beschikbaar gesteld. Pure wordt namelijk door nationale en internationale databases geharvest en de inhoud van Pure is via de Research Portal voor de hele wereld toegankelijk. Een reguliere Open Access-publicatie kun je natuurlijk altijd zonder restricties in Pure plaatsen.

Omdat een postprint in de regel niet is voorzien van gegevens als issue-nummer en paginering, voegt Pure een cover sheet aan de full tekst toe, met daarop de juiste citatiegegevens in APA-stijl. Dit voorblad wordt altijd getoond als de full tekst van de postprint opgeroepen of gedownload wordt! Hierdoor kan het artikel altijd op de juiste manier geciteerd worden.

Vragen over het uploaden van een full tekst kun je stellen aan de facultaire Pure-coördinator. De Pure-coördinatoren hebben periodiek overleg met de Pure- en Open Access-medewerkers van LIS-Research Support zodat zij op de hoogte blijven van elkaars werkzaamheden en van de problemen die zich voordoen. LIS-Research Support kijkt regelmatig naar de full teksten die in Pure geüpload zijn en indien nodig vindt er een aanpassing plaats waarbij de auteur of de coördinatoren geïnformeerd worden. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we goede stappen richting Open Access zetten!

open-access-logo-200x200

Op de webpagina’s van het Open Access Informatiepunt (Tilburg University intranet) lees je meer over Open Access, over het (groen) Open Access beleid van Tilburg University en over het uploaden van postprints of een uitgeversversie. Via dit weblog van LIS-Research Support informeren we je over de laatste ontwikkelingen rond Open Access en Pure.

Tijdens de internationale Open Access week die van 24 tot 30 oktober 2016 plaats vindt, besteedt LIS-Research Support extra aandacht aan het beschikbaar en openbaar maken van postprints en uitgeversversies via Pure.

———————-

Increase your visibility, upload your postprint!

Freely available full text articles (a.k.a. Open Access) are downloaded more often than subscription-only articles. In addition, these articles are also more cited than closed access articles. The article “The post-embargo Open Access citation advantage” (PLOS ONE, August 2016) confirms this assertion and shows that an Open Access citation advantage as high as 19% exists, even when articles are embargoed during their prime citation years. This is a good reason for Tilburg University researchers to make their articles freely available by depositing them in Pure.

Almost all publishers allow you to deposit a postprint version (the final accepted author version after peer review) in an institutional repository (Pure and the Tilburg University Research Portal). The embargo period asked for by the publisher usually varies between 0 and 24 months. By placing the postprint in Pure, it will be made freely available worldwide, after the embargo expires. Pure is harvested by national and international databases and the content of Pure is accessible to the world through the Research Portal. Needless to say that you can always place a regular open access article in Pure without any restrictions.

As a postprint version of the publication is not provided with such information as issue number, volume and pagination, Pure adds a cover sheet to the full text every time it is downloaded. The cover sheet shows the correct citation suggestions in APA style. As a result, the article can always be cited correctly. That is why correct and complete information is important when you register your publication in Pure.

For any questions about uploading full text you can contact your Pure coordinator. As Pure coordinators and LIS-Research Support have regular meetings, they are aware of any issues and frequently asked questions in this area. LIS-Research Support regularly looks at the full texts that have been uploaded in Pure. If needed, corrections are made but not without informing the author or the Pure coordinator. Together, we take the step on the road for green Open Access!

The Open Access Information Point gives more information about Open Access, Tilburg University’s (green) Open Access policy and about uploading a postprint version or a publisher’s version of your article in Pure. This weblog informs you regularly about news and latest developments concerning Open Access.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More