August 29, 2016

LIS-Research Support op de Education Bazaar

Door: Marijke van der Ploeg | Categorie: copyright, databases, events, research information

Education Bazaar.jpg

[English text below]

SAVE THE DATE – Op donderdag 15 September a.s. (vanaf 13 uur in het Cobbenhagengebouw)  vindt de Education Bazaar plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle Tilburg University studenten, docenten en ondersteunend personeel. Anders dan de naam misschien doet vermoeden, ondersteunt het team LIS-Research Support ook studenten en docenten. Vanuit twee kraampjes zullen we een drietal diensten promoten: Pure (research information), het Auteursrechten Informatiepunt en het Scriptorium.

Pure
Wat betreft Pure informeren we op de Education Bazaar vooral de docenten. Petra Dickhaut geeft uitleg over de CV-functie, de voordelen van het uploaden van postprints (zichtbaarheid in de Research Portal) en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Docenten laten we zien hoe de CV- functionaliteit eruit ziet en aan de hand van de persoonsgegevens van een bestaande docent geven we een concreet voorbeeld. Maar ook de studenten kunnen we laten zien welke voordelen de Tilburg University Research Portal hen biedt.

Auteursrechten
Het Auteursrechten Informatiepunt is bedoeld voor studenten en docenten. Marijke van der Ploeg wijst studenten bijvoorbeeld op het niet vrijelijk kunnen gebruiken van foto’s die op het internet gevonden zijn en op wat je moet doen om plagiaat te voorkomen. Docenten informeren we over de (on)mogelijkheden van het gebruik van materiaal in readers en op Blackboard. We hebben een korte quiz gemaakt om je kennis van praktische zaken rond het auteursrechten te testen, waarbij we de beste scores met enkele kleine prijsjes zullen belonen!

Scriptorium
Het Scriptorium biedt ondersteuning aan studenten bij het schrijven van bijvoorbeeld een paper of scriptie en bij het zoeken naar de juiste literatuur. Eric van den Akker zal vanuit de kraam van het Scriptorium meer vertellen over hoe de informatiespecialisten van de bibliotheek studenten kunnen helpen bij het vinden, beoordelen en verwerken van informatie. Dat varieert van het uitleg geven over zoekstrategieën en het kiezen van informatiebestanden die Tilburg University aanbiedt, tot aan tips voor het maken van je literatuurlijst, notenapparaat en informatie over citeren en plagiaat.

——————————-

Tilburg University organizes a new event on September 15: the Education Bazaar. This educational event is open to students, lecturers and supporting staff. Contrary to what its name might suggest, the team LIS Research Support also supports students and lecturers. From the information stands at the Bazaar, our team will promote three of our information services: Pure (research information), the Copyright Information Point and the Scriptorium.

Pure
With regard to Pure, especially teachers will be informed at the Education Bazaar. Petra Dickhaut will explain the CV-module, the benefits of uploading postprints (visibility in the Research Portal) and the usability of the system. She will show the CV-functionality by using the personal data of a Tilburg University lecturer as a practical example. Except that, she demonstrates students the benefits that Tilburg University Research Portal offers to them.

Copyright
The Copyright Information Point is intended for students and lecturers (and researchers). Among other things, Marijke van der Ploeg explains students that they are not allowed to freely use pictures they found on the internet and tells them what they should do to avoid plagiarism. She will inform lecturers about the possibilities and impossibilities of the use of teaching materials in readers and on Blackboard. You can do a short quiz to test your knowledge of practical issues related to copyright, where we will reward the best scores with a few small prizes!

Scriptorium
The Scriptorium provides support for students in their writing skills, and in their literature search skills. Eric van den Akker will inform students about how Tilburg University Library information specialists can support them in finding, evaluating and processing information. This ranges from explaining search strategies, selecting databases on offer in the library, to tips on referencing, bibliographic styles, and information on citing and plagiarism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More