September 4, 2017

Taking Responsibility in a Connected World

By Koen Becking

Opening Academic Year 2017, Koen Becking

Ladies and gentlemen, it is a wonderful honor and a great pleasure to welcome you again today and to address you at the opening of the academic year 2017. It is a special occasion because this is our 90th anniversary. The festivities of this 90th anniversary will concentrate around the Dies Natalis in November.

Continue Reading

October 10, 2016

Towards a University of the Southern Netherlands

By Koen Becking

(My speech Opening of the Academic Year September 5th 2016)

In May of 1926, governors Van Gils and Thomas Goossens of the Roman Catholic Leergangen – later to become Fontys University of Applied Science – invited Martinus Cobbenhagen to discuss the foundation of a commercial college in Tilburg. The rest is history, eighty-nine years of it, with a 90-year lustrum coming up next year. A historic occasion that we will celebrate extensively together.

In the years that have passed, our student population has grown from a hundred-and-fifty to thirteen thousand, and our societal role, inspired by our religious principles, has likewise evolved, a role that is expressed in our slogan Understanding Society. It is not for nothing that ours is pre-eminently a university of the humanities and social sciences.

Continue Reading

Category: English, Nederlands
April 13, 2016

Eigendom academische vorming staat ter discussie

By Koen Becking

Over samenwerking met partners en over van wie de universiteit nu eigenlijk nu is, werd ik geinterviewd door Science Guide vandaag.

Het eigenaarschap van de academische vorming staat ter discussie. “Het is niet meer van ons,” hoort Koen Becking van Tilburg University te vaak. “Het is een geweldige opgave om dat begrip weer inhoud te geven, ” zegt de collegevoorzitter dan ook.
Becking noemt het van groot belang, dat “de universiteiten vooral zélf, docenten en onderzoekers het gevoel geven en wellicht hergeven dat de instelling als echte academie van hen is. Maar dat kan alleen productief worden als we zien dat de academie met vele partners verbonden is.”

Lees meer

Category: Blogpost
April 11, 2016

Kennis delen in het big data tijdperk

By Koen Becking

Mijn ideeen over kennis en big data in een interview in Science Guide van 23 maart 2016.

“We staan nog maar aan het begin. Open science wordt een revolutionaire omwenteling. Gesloten modellen, gesloten instellingen gaan eraan. Dit is de échte nieuwe universiteit,” zegt Koen Becking bij zijn herbenoeming als collegevoorzitter in Tilburg.

Becking raakte in zijn eerste termijn als collegevoorzitter meer en meer betrokken in de discussie en strategievorming over ‘open access’ van kennis en data in de wetenschap. Binnen enkele jaren is dit uitgegroeid toto een hoofdpunt van de Europese agenda, zeker nu Nederland voorzitter is. En dit is nog maar de eerste drempel die HBO, WO en R&D overschrijden, benadrukt hij. Met het internet of things is de verbinding tussen open access, open science, open data en ‘Industrie 4.0’ in de kinderschoenen gekomen.” Lees verder

Category: Blogpost
March 24, 2016

10 jaar Starterslift: Groot potentieel voor regio

By Koen Becking

Starterslift 10 jaar

Wat hebben een startup in een innovatieve stabilisator voor superjachten, een startup die slimme energienetwerken voor afgelegen gebieden in India ontwikkelt en een grafisch ontwerper die prachtige illustraties voor kinderboeken ontwerpt, met elkaar gemeen?

Continue Reading

Category: Blogpost
January 11, 2016

Universiteit als plaats van ‘vol-menselijke vorming’

By Koen Becking

Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze universiteit ontvingen alle medewerkers en studenten de bundel ‘Cobbenhagen essays: De visie van de grondlegger op de Tilburgse universiteit’. Het is een bundel met de teksten van Martinus Cobbenhagen. Onze academie is een van de jongste academies van Nederland. De relatief korte traditie van de Tilburgse universiteit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het feit dat ze ontstaan is met een duidelijke visie, een helder programma, en vooral, een enorme drive. Dit laatste is grotendeels te danken aan de persoonlijkheid en inzet van Cobbenhagen. Vandaar de bundel.

Continue Reading

Category: Blogpost, Nederlands
September 25, 2015

Uitstekende resultaten in QS World University Rankings en Elsevier

By Koen Becking

Het nieuwe academische jaar begint goed voor onze universiteit. Net als in voorgaande jaren is Tilburg University volgens hoogleraren de beste Nederlandse specialistische universiteit in de Elsevier Ranking. Studenten waarderen de universiteit op de 2e plek van de specialistische universiteiten (na Wageningen). En vorige week hadden we ook fraai nieuws uit de QS World Ranking, die kwaliteit van universiteiten aangeeft: een flinke stijging van 74 plaatsen: van 367 naar 293.

De QS ranglijst geldt als een van de drie invloedrijkste ranglijsten van universiteiten. Vergeleken met 2014 scoort Tilburg University veel hoger op het gebied van employer reputation (van 376 naar 274). En ook de stijging van citations per faculty (van 373 naar 143) is opvallend. Daarnaast is er ook een vergroting van de student staf ratio. De score voor de internationale studenten veranderde nauwelijks.

Een zestal gebieden wordt hier jaarlijks beoordeeld: academische reputatie, werkgever reputatie, citaties, de ratio staf-studenten, het aantal internationale wetenschappers en het aantal internationale studenten.

Ook erg mooi is de stijging in de subject rankings van Economics & Econometrics: van de 50e naar 37e plaats.

Het is duidelijk, onze inspanningen op onderzoeksgebieden en opleidingen werpen hun vruchten af. We verwachten daarom ook uitstekende resultaten in de komende rankings.

Category: Blogpost
April 22, 2015

Ondernemende studenten en kennisinstellingen met Starterslift zeer succesvol in 2014

By Koen Becking

23,5 miljoen euro omzet. Dat is het prachtige resultaat van de kennisintensieve startups die in 2014 door Starterslift voor ondernemende studenten werden begeleid. Samen creëerden zij 583 banen waarmee ze een flinke impuls geven aan de economie en bedrijvigheid in de regio.

Een belangrijk deel van deze omzet werd gerealiseerd door startups die verbonden zijn aan de kennisinstellingen Tilburg University, Avans Hogeschool, NHTV Breda en Fontys. Iets waar we uiteraard enorm trots op zijn, en wat aantoont dat innovatie en ondernemerschap volop aanwezig is bij de huidige generatie studenten en alumni.

Continue Reading

Category: Blogpost, Nederlands
March 27, 2015

Combi technologische en sociale innovatie Brabant uniek

By Koen Becking

Bron: Bart van Overbeeke, TUe

De samenwerking in Brabant is veel geroemd. Het gaat dan om samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen, de zogenaamde triple helix of gouden driehoek. De kracht van Brabant zit voor een belangrijk deel in de kwaliteit van deze samenwerking. Hoogleraar Roel in ‘t Veld en onlangs ook Jan Mengelers, voorzitter van de Raad van Bestuur van de TU/e, pleitten voor het verbreden van deze samenwerking naar de zogenaamde quadruple helix, waarbij in de driehoek ook de burger actief participeert.

Continue Reading

Category: Blogpost, Nederlands
December 18, 2014

Mensenrechten en CSR: Onverschilligheid is geen optie

By Koen Becking

Tilburg University wijdt elk jaar een evenement aan Wereld Mensenrechtendag, waarin de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs voor het beste proefschrift en de beste Masterscriptie over mensenrechten worden uitgereikt. Op 9 december gaf ik een speech over het mensenrechtenbeleid van de universiteiten.

Tilburg University zet zich al in voor mensenrechten, bijvoorbeeld in het project Professors for Development, voor onderwijs en het behartigen van belangen van verkrachtingsslachtoffers uit Rwanda met juridische middelen en publiciteit. Dergelijke betrokkenheid zorgt ervoor dat mensen zich ook meer gaan mobiliseren en willen inzetten voor CSR, want als universiteit willen we nog meer doen, ook in samenwerking met andere universiteiten. Lees de volledige tekst van mijn speech hier.

Category: Blogpost

Over Koen Becking

Koen Becking is president of the Tilburg University Executive Board. He previously served as chairman of the board of the Dutch Catholic broadcasting organization KRO. He is responsible for the university’s strategic policy, corporate identity, and administrative and social representation. Koen Becking is married and has three children.